Archiv z » Srpen, 2015 «

Schůzky pro rodiče

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE STÁVAJÍCÍCH
I NOVÝCH DĚTÍ
budou 25.srpna v 16.00 hodin v MŠ.