Archiv z » Květen, 2017 «

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Věrovany

 

                    Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                 pro školní rok 2017/2018

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské  školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

                                

Pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 9 dětí s těmito registračními čísly:

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

 

Ve Věrovanech 18.5. 2017                                       Iveta Konečná, ředitelka MŠ

 

 

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2017

 

2.května/úterý/ – 5.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

4.května / čtvrtek / –  9.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

  1. května/úterý/ – 6.PLAVÁNÍ

——————————————————————————————————–

10.května / středa/ – DOPOLEDNE FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!!!

10.května /středa/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MEDVÍĎAT od 16.00 hod.

———————————————————————————————————

  1. května / čtvrtek/ – BESÍDKA PRO MAMINKY U MOTÝLKŮ

– pro Motýlky a Koťátka od 16.00 hodin

Odpoledne  10.TANCOVÁNÍ!

—————————————————————————————————————————————————————

V pondělí 15.5. jedeme celá školka v 7.45 hodin  na výlet do Pradědova dětského muzea v Bludově.

Cena pro dítě je 150,-kč. + doprava dle fa. V ceně je zahrnuto dopolední ovocná svačinka, pitný režim a oběd + vstup s programem.  Děti se rozdělí do 2, popř. 3 skupinek a absolvují 3 zastavení,
kde se dozví něco o Muzeu, něco o Jeseníkách a budou plnit úkoly zábavnou formou. Potom budou mít  děti volnou zábavu, aby si muzeum užlily dle své fantazie jak uvnitř, tak venku na zahradě.

Návrat ve 14.00 hodin.

———————————————————————————————————————————————–

  1. května/úterý/ – 7.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

  1. května / čtvrtek / – 11.TANCOVÁNÍ

———————————————————————————————————

22.května / pondělí / – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ V DUBĚ nad Moravou

– pojedou vybrané děti, podrobnosti včas na nástěnce v šatně Medvíďat

 

Odpoledne 14.20 –  12.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

  1. května/úterý/ – 8.PLAVÁNÍ

———————————————————————————————————

25.května / čtvrtek / – oslavujeme DEN DĚTÍ

– SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

 

Odpoledne  –  13.TANCOVÁNÍ

——————————————————————————————————–

  1. května/úterý/ – 9.PLAVÁNÍ

 

Odpoledne 14.20 –  14.TANCOVÁNÍ!

———————————————————————————————————

ČERVEN

1.6. 15.TANCOVÁNÍ v 14.20

 

Poslední TANCOVÁNÍ S BESÍDKOU  je 8.6. v 15.45 u Motýlků