Archiv z » Květen, 2018 «

Červen 2018 v naší MŠ

1.června / pátek / – dopoledne oslavíme  Den dětí na zahradě MŠ

– soutěže, koupání, tanec a nanuky J

– prosím o přinesení drobného občerstvení pro děti

 

5.června /úterý / – od 8.30 na zahradě MŠ  SKÁKACÍ HRAD

 

 

Od 4. do 12.6 včetně budeme odpoledne spojovat obě třídy dole dříve  z provozních důvodů.

 

 

TÁTOVÉ ! – chcete s dětmi oslavit Den otců v pátek 15.června? 🙂

PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                 pro školní rok 2018/2019

 

  Ředitelka Mateřské  školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

                                

Pro školní rok 2018/2019 byly přijaty  děti s těmito registračními čísly:

 

 Číslo:  1 /od 1.2 2019/

            2 / od 1.2. 2019/

            3 / od 1.2. 2019/

            4 / od 3.9.2018/

            5 / od 2.1.2019/

            6 / od 3.9.2018/

            7 / od 3.9.2018/

            8 / od 2.5.2019 – po dodání potvrzení od lékaře /

            9 / od 2.1.2019/

          10 / od 3.9.2018/

          11 / od 1.3.2019/

          12 / od 3.9.2018/

          13 / od 1.4.2019/

          14 / od 3.9.2018/

          15 / od 3.9.2019/

 

Prosím, stavte se v týdnu od 28.května 2018 pro „Rozhodnutí o přijetí.“

Děkuji. Konečná I., ředitelka MŠ