Archiv kategorie »Co nás čeká «

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2016

5.12. /pondělí/ – angličtina – na 3 skupiny

—————————————————————————————

7.12. /středa/v 9.00 odjíždíme do Tovačova nazdobit na zámku

Soutěžní vánoční   stromeček

————————————————————————————–

7.12. /středa/ – MIKULÁŠ V MŠ – od 16.30 na zahradě

– mikuláškou nadílku, přineste, prosím předem

—————————————————————————————-

11.12. /neděle/ – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ v sokolské zahradě

– začátek je v 15.00

– vystupují všechny děti, přiveďte děti, prosím včas

/ 10min předem /

—————————————————————————————–

12.12. /pondělí/ – angličtina – na 3 skupiny

——————————————————————————————

15.12. /čtvrtek/ – pohádka v MŠ „KDYŽ SE ČERTI ŽENILI

aneb KAŠPÁRKOVY ŽERTY S ČERTY“

–  v 8.45, vybíráme 45,-Kč

—————————————————————————————–

19.12. /pondělí/ – poslední letošní angličtina – na 3 skupiny

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 2016

ZÍTRA, t.j.ÚTERÝ 1.11. BUDE ODLOŽENÁ

                DRAKIÁDA

Od MŠ odcházíme v 16.00 hodin.

 

2.11./ středa / fotografování na vánoce v MŠ!

———————————————————————————-

3.11./ čtvrtek / – pohádka v MŠ v 9.00

„Boty dělají kocoura“ vybíráme 40,-Kč

/p.Borošová – Divadlo dětského divadla Přerov /

7.11./ pondělí / – angličtina

———————————————————————————-

14. 11./ pondělí / – angličtina

———————————————————————————-

15.11. /úterý / – ZDRAVÉ „ŽRAVÉ“ ODPOLEDNE S RODIČI

–  v 16.00 u Koťátek

– co s sebou upřesníme na extra plakátku  🙂

———————————————————————————

21. 11./ pondělí / – angličtina

——————————————————————————–

28.11 / pondělí / – jedeme do divadla v Prostějově

„A do třetice“…. divadlo DRAK Hradec Králové

Odjezd v od MŠ v 8.20 hodin. Návrat na oběd.

Vybíráme 60Kč. / doprava až dle fa /

 

 

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU 2016

 

3.října /pondělí/ – ANGLIČTINA

1.skupina – st.děti od 14.00 hod.

2.skupina – ml.děti od 14.30 hod.

Zapište dítě na danou hodinu do sešitu, který bude připravený na okýnku u Koťátek + 20,-Kč do kasičky.

———————————————————————————-

10.října /pondělí/ – ANGLIČTINA

1.skupina – st.děti od 14.00 hod.

2.skupina – ml.děti od 14.30 hod.

———————————————————————————

11.října /úterý/ – DRAKIÁDA

– odchod od MŠ v 16.00 hodin

———————————————————————————-

13.října /čtvrtek/ – pohádka v MŠ

„Povídám, povídám, pohádku“

Vybíráme 40,-Kč

———————————————————————————-

17.října – ANGLIČTINA v MŠ

———————————————————————————-

SBĚR STARÉHO PAPÍRU!!!

20.října /čtvrtek/ od 7.00 bude přistaven kontejner na starý papír, odvezen bude až v pondělí 24.října v 10.00 hodin.

———————————————————————————

24.října /pondělí/ – ANGLIČTINA

———————————————————————————-

26. a 27.10. jsou pro ZŠ podzimní prázniny, prosím, kdo ví, že budete využívat, včas děti odhlaste, abychom popř.mohly také čerpat částečně dovolenou. Děkuji.

———————————————————————————-

31.října /pondělí/ – ANGLIČTINA

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 2016 v naší MŠ

VE ČTVRTEK 8.9.2016 v 16.00

TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 16.00 v MŠ dole u Koťátek

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2016

8.června/ středa / – Vystoupení s výcvikem dravců a ukázky     

                                     sokolnictví + sovy

– společně se ZŠ Věrovany na naší zahradě

– vybíráme 50,-Kč

—————————————————————————

V týdnu 20. – 24.června / podle počasí/ pěší výlet do Tovačova okolo rybníku, zpět na oběd Avií.

Svačinu bereme s sebou, vhodně děti oblečte a obujte, a dejte jim pití do batůžku.

—————————————————————————-

29.června / středa / – ROZLOUČENÍ s předškoláky

– v 16.00 na zahradě MŠ

– připravte, prosím, pro děti dle možností

občerstvení + na opékání na ohýnku

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016/2017

Mateřská škola  Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

 

Tel.: 585 964 355                                                                                  ve Věrovanech

dne: 3.5.2016

Č.j.: MŠV  31 – 1 /2016

 

       ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

            Ředitelka MŠ, Konečná Iveta, jako správní orgán příslušný podle § 34 odst. 3 (v případě předškoláků odst. 4) a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla takto:

 

od 1.9.2016, školní rok 2016/2017 se přijímají děti s reg.číslem

                      1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Od 1.3.2017, školní rok 2016/2017 s reg.číslem 4, 9, 13

 

V týdnu od 9.5. – 13.5. se zastavte, prosím, v MŠ podepsat

„Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“

 

 Děkuji.                                                       Konečná Iveta, ředitelka MŠ

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2016

 

4.května /středa/ – tancování od 14.20

—————————————————————————————————————-

5.května /čtvrtek/ – pojedou Medvíďata na Olympiádu do Troubek

– odjezd v 7.45 od MŠ / podrobnosti na nástěnce v šatně/

—————————————————————————————————————–

10.května /úterý/ – besídka pro maminky dětí Motýlků a Koťátek

– začínáme v 16.00 hodin, vhodné společenské oblečení 🙂

—————————————————————————————————————–

11.května /středa/ – tancování 11.

—————————————————————————————————————–

11.května /středa/ – besídka pro maminky dětí Medvíďat

– začínáme v 16.00 hodin

—————————————————————————————————————–

16.května /pondělí/ – pojedou 3 x 3 Medvíďata do MŠ Dub nad Mor. na dopravní

soutěž

– pojedeme linkovým autobusem v 8.21 / upřesníme na nástěnce/

—————————————————————————————————————–

16.května / pondělí / – tancování ve 14.20 –  12.

—————————————————————————————————————–

18.května /středa/ – tancování ve 14.20 – 13.

—————————————————————————————————————–

19.května /čtvrtek/ – pohádka v MŠ – agentura JANA

„POHÁDKA Z POUTI“

– začátek v 8.30hodin, vybíráme 35,-Kč

—————————————————————————————————————-

23.května /pondělí/ -tancování ve 14.20 – 14.

—————————————————————————————————————-

24.května /úterý/ -tancování ve 14.20 – 15.

—————————————————————————————————————–

25.května /středa/ – ŠKOLNÍ VÝLET DO VYŠKOVA – DINOPARK

– odjezd v 7.30 od MŠ

– návrat asi v 15.00 hodin

– svačinu bereme s sebou, dejte dětem, prosím, pití / dle potřeby

jim dolejeme/ a pohodlné oblečení a obuv

– vybíráme 120,-Kč na vstupné + 89,-dět.jídlo + 11,-na pití = 220,-

– autobus nám zaplatí sponzor, kterému tímto za Vás a za děti děkujeme 🙂

 

—————————————————————————————————————–

26.května /čtvrtek/ – OSLAVA DNE DĚTÍ v MŠ

– HRY a SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

– od 9.00hodin

—————————————————————————————————————–

30.května /pondělí/ – 16.tancování navíc, za minutová zpoždění slečny lektorky

– pro rodiče – zřejmě od 15.45, ještě upřesním

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 2016

6.4. /středa/ – 6.tancování ve 14.20

————————————————————————

8. – 11.4. – sběr starého papíru, zapojte, prosím, své

děti a udržujte okolo kontejneru pořádek.

Nenechávejte děti bez dozoru u kontejneru.

————————————————————————–

12.4. / úterý /-   ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

————————————————————————–

13.4. /středa/ – 7.tancování ve 14.20

————————————————————————-

14.4./ čtvrtek / – jedeme do prostějovského divadla

„O dvanácti měsíčkách“

Vybíráme: 60,-Kč

Odjezd od MŠ v 8.25 hodin.

————————————————————————–

19.4./ úterý / – přijede fotograf do MŠ, budeme se fotit

celé třídy a na tablo. Před 9.00hod.

————————————————————————–

20.4./středa / – 8.tancování

————————————————————————–

21.4./čtvrtek/ – oslavíme společně Den Země

– od 15.30 na zahradě MŠ různé hry a

vyrábění pro děti a rodiče

/ Co s sebou ještě včas napíšeme /.

————————————————————————–

27.4. /středa/ – „5 klíčů k bezpečnému stravování v MŠ“

– program pro děti je zdarma

 

Odpoledne ve 14.20 9.tancování.

————————————————————————–

29.4./pátek/ –  divadlo v MŠ v 10.45 hodin

„Jaro s veverkou Zrzečkou“

Vybíráme 35,-Kč

 

Zápis do MŠ Věrovany

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná dne 12. 4. 2016 v době : 9:30 – 11:00 hod
a 15:00 – 16:00 hod
ve třídě u MOTÝLKŮ

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen ve VÝVĚSCE u mateřské školy .
S sebou vezměte:
– rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– občanský průkaz zákonného zástupce – a zároveň žadatele o přijetí dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– vyplněnou žádost o přijetí a písemné potvrzení o řádném očkování dítěte / evidenční list dítěte/

(dle par. 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:“Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

Žádost o přijetí a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, příp. vyzvedněte přímo v MŠ (kdykoliv v době provozu 6.30-16.00hodin). Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost dopředu, urychlíme tak vlastní zápis, při němž se často tvoří ne zrovna příjemné časové prodlevy.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ.

 

Kritéria přijetí do MŠ Věrovany

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

Kritéria:

1) Děti s bydlištěm ve Věrovanech

2) Sourozenci dětí, kteří MŠ již navštěvují

3) Děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího k nejmladšímu –    zjišťováno ke dni 31. 8. 2016

Konečná Iveta, ředitelka MŠ Věrovany

 

Březen 2016 v naší MŠ

2.3./ středa / v 9.00 hodin v MŠ pohádka „Princezna na hrášku“

———————————————————————————————————-
2.3./ středa /- 1.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

——————————————————————————————————–
7.3./ pondělí/ – NEBUDE PLAVÁNÍ
——————————————————————————————————–
9.3./ středa /- 2.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

——————————————————————————————————
14.3. /pondělí /- PLAVÁNÍ – odjezd v 7.25
———————————————————————————————————
16.3./ středa /- 3.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.
21.3. /pondělí /- POSLEDNÍ PLAVÁNÍ – odjezd v 7.25 /dát dětem 20,-na sladkou
odměnu – nejlépe do dětské peněženky/
———————————————————————————————————
23.3./ středa /- 4.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

———————————————————————————————————-
24.3 /čtvrtek/ – v 9.00 v MŠ – CANISTERAPIE –„Poznej svého psa“
Děti se naučí, jak správně reagovat pokud se potkají s volně pobíhajícím psem, nebo např. přijdou-li na návštěvu do domácnosti, kde mají psa.
Vybíráme 25,-Kč
—————————————————————————————————————————
30.3 /středa/- v MŠ „Sférické kino“ – vybíráme 55,-Kč
———————————————————————————————————
CELÝ MĚSÍC BŘEZEN – „MĚSÍC KNIHY“ SE BUDEME INTENZIVNĚJI VĚNOVAT ČTENÍ PRO DĚTI A MOŽNÁ Z TOHO VYPLYNOU I NĚJAKÉ DROBNÉ ÚKOLY I PRO RODIČE  DĚKUJEME, ZA SPOLUPRÁCI.