Otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. se vrátí do mateřské školy předškoláci a děti rodičů vybraných profesí. Podmínkou je antigenní testování dětí dvakrát týdně, za Vaší účasti. Při příchodu počítejte s časovou prodlevou. Slibujeme Vám, že se budeme snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se vás z těchto opatření mohly týkat. Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Na testování bude vyvěšen časový harmonogram, do kterého se můžete zapsat./jen pro předškoláky – na facebooku/.Počítejte se zdržením 15 – 20 minut! Děti pracovníků vybraných profesí přihlaste                v pátek 9.4.2021  od 7.00 do 11.00 hodin na telefonní číslo MŠ 585 964 355 / předškoláci jsou přihlášeni automaticky /.

Pracovníci vybraných profesí jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

▪ pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Je potřeba doložit potvrzení ze zaměstnání!

 Antigenní testování dětí

Se bude za vaší pomoci provádět šetrným výtěrem z nosu, podle návodu k použití. Na vyhodnocení testu vyčkáte v MŠ po dobu 15 min.

Odkaz na instruktáž:

https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Testování je povinné pro všechny děti, neprovádí se u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí dítě prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Při testování budeme postupovat podle metodiky ministerstva školství.

 

Děti potřebují

  • oblečení přiměřené aktuálnímu počasí, děti budou pobývat co nejvíce venku, převážně na školní zahradě,
  • dvě roušky, samostatně zabalené, udržované v použitelném stavu /pro případ vycházky – ty budou ale minimálně /

 

Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45

Vzhledem k epidemiologické situaci zvažte prosím nutnost pobytu Vašeho dítěte v MŠ  i v odpoledních hodinách, kdy již výuka neprobíhá.

 

Děkujeme vám za dodržování hygienických pravidel a spolupráci při zvládnutí opatření.

 

8.4.2021                                                                                                           Konečná Iveta

Kategorie: Nezařazené
Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.