Pro rodiče

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

 

Zaměstnanci MŠ:

I.třída Koťátek

učitelka :  Kubíčková J.

ředitelka: Konečná I.

asistent pedagoga: Vaňousová M.

školní asistent: Rychlá N.

 

II.třída Medvíďat

učitelka:   Pavelková I.

učitelka: Popelková, DiS

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

www.skolni-jidelna-verovany.webnode.cz

Vnitřní řád zařízení školního stravování

vedoucí kuchyně: Popelková S.

p.kuchařky: Sekaninová B.

Khonová D.

Stravné pro děti činí 9,- kč za přesnídávku, 19,-kč za oběd, 8,-kč za svačinu.

Úplatu za předškolní vzdělávání je 300Kč, je možná provádět pouze bezhotovostním převodem na

účet MŠ 181212087/0300  za kalendářní měsíc zpětně, splatnost vždy nejpozději do

20.daného měsíce / platba bude sečtena společně se stravným/. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje  bezúplatně od počátku školního roku,                                      který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku.

Rodiče malých dětí mají možnost docházet s dětmi do MŠ na zvykání po dohodě od 10.00 do 11.30 na zahradu nebo na vycházku a od 15.00 do 16.00 hodin na zahradu MŠ.

/Omezení kvůli Covid- 19 /.

 

Režim v MŠ Věrovany přibližně probíhá v těchto časových sledech:

( přizpůsobuje se individuálním potřebám dítěte , čas je pouze orientační)

Děti se scházejí do 7.00 v dolní třídě u Koťátek

6.30 –  8.15 scházení dětí, indiv. hra dětí dle jejich zájmu, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity

I.třída Koťátka – od 6.30

II.třída Medvíďata – do 7.00 u Koťátek, pak děti odcházejí do své třídy

v 8.15 se zamyká z bezpečnostních důvodů budova MŠ, zazvoňte si a vyčkejte příchodu p.školnice

8.30 –  9.30 ranní kruh, cvičení, hygiena, přesnídávka,volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, příprava na pobyt venku

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.10 hygiena, oběd

12.10 – 12.30 hygiena, ukládání dětí k odpočinku

12.30 – 14.10 odpočinek dětí, hygiena /starší děti jen do 13.30, pak grafomotorická cvičení ap. /

14.10 – 14.30 příprava na svačinu, svačina

14.30 – 16.00 volné spontánní činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, při vhodném počasí na zahradě MŠ

 

MŠ je zapojena do ekologického projektu MRKVIČKA. Tomu odpovídá název RVP“Kouzelná příroda“.

Mladší děti pracují podle TVP „Říše pohádek“, starší děti podle TVP „Hurvínkův rok v přírodě“.

K pobytu v MŠ děti potřebují přezůvky ( uzavřené) , pyžamo, náhradní prádlo a náhradní oblečení vhodné pro pobyt na zahradě

Zubní kartáček/jen starší děti/ a zubní pastu – kontrolujte  a dokupujte dle potřeby Vašeho dítěte.

 

MŠ pravidelně zajišťuje předplatné divadelních představení v Prostějově.

Každým rokem také pořádá předplavecký výcvik na krytém bazénu v Přerově.

Kroužek odpolední angličtiny vede Mgr.Ligurská Jana .

Taneční škola Coufalovi

Akce budou omezeny – Covid -19.

Další akce MŠ sledujte na hlavní straně.

Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny komentáře k tomuto příspěvku. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.