Pro rodiče

Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Zaměstnanci MŠ:

I.třída Motýlci

učitelka :  Kubíčková J.

školní asistent: Rychlá N.

II.třída Koťátka

učitelka: Bc.Bradáčová H.

ředitelka: Konečná I.

III.třída Medvíďata

učitelka:   Pavelková I.

učitelka: Popelková, DiS

asistent pedagoga: Vaňousová M.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

www.skolni-jidelna-verovany.webnode.cz

Vnitřní řád zařízení školního stravování

vedoucí kuchyně: Popelková S.

p.kuchařky: Sekaninová B.

Khonová D.

Úplatu za předškolní vzdělávání je 300Kč, je možná provádět pouze bezhotovostním převodem na

účet MŠ 181212087/0300  za kalendářní měsíc zpětně, splatnost vždy nejpozději do

20.daného měsíce / platba bude sečtena společně se stravným/. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje  bezúplatně od počátku školního roku,                                      který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku.

Rodiče malých dětí mají možnost docházet s dětmi do MŠ na zvykání po dohodě od 10.00 do 11.30 na zahradu nebo na vycházku a od 15.00 do 16.00 hodin na zahradu MŠ.

Režim v MŠ Věrovany přibližně probíhá v těchto časových sledech:

( přizpůsobuje se individuálním potřebám dítěte , čas je pouze orientační)

Děti se scházejí do 7.00 v dolní třídě u Koťátek

6.30 –  8.15 scházení dětí, indiv. hra dětí dle jejich zájmu, spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity

I.třída Koťátka – od 6.30

II.třída Medvíďata – do 7.00 u Koťátek, pak děti odcházejí do své třídy

III.třída Motýlci – od 7.30

v 8.15 se zamyká z bezpečnostních důvodů budova MŠ, zazvoňte si a vyčkejte příchodu p.školnice

8.30 –  9.30 ranní kruh, cvičení, hygiena, přesnídávka,volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou, příprava na pobyt venku

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.10 hygiena, oběd

12.10 – 12.30 hygiena, ukládání dětí k odpočinku

12.30 – 14.10 odpočinek dětí, hygiena /starší děti jen do 13.30, pak grafomotorická cvičení ap. /

14.10 – 14.30 příprava na svačinu, svačina

14.30 – 16.00 volné spontánní činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti

a pohybové aktivity dětí, při vhodném počasí na zahradě MŠ

MŠ je zapojena do ekologického projektu MRKVIČKA. Tomu odpovídá název RVP“Kouzelná příroda“.

K pobytu v MŠ děti potřebují přezůvky ( uzavřené) , pyžamo, náhradní prádlo a náhradní oblečení vhodné pro pobyt na zahradě

MŠ pravidelně zajišťuje předplatné divadelních představení v Prostějově.

Každým rokem také pořádá předplavecký výcvik na krytém bazénu v Přerově.

Taneční škola Coufalovi

Další akce MŠ sledujte na hlavní straně.

Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny komentáře k tomuto příspěvku. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.