Zápis do MŠ Věrovany

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná dne 12. 4. 2016 v době : 9:30 – 11:00 hod
a 15:00 – 16:00 hod
ve třídě u MOTÝLKŮ

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen ve VÝVĚSCE u mateřské školy .
S sebou vezměte:
– rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– občanský průkaz zákonného zástupce – a zároveň žadatele o přijetí dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– vyplněnou žádost o přijetí a písemné potvrzení o řádném očkování dítěte / evidenční list dítěte/

(dle par. 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:“Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

Žádost o přijetí a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, příp. vyzvedněte přímo v MŠ (kdykoliv v době provozu 6.30-16.00hodin). Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost dopředu, urychlíme tak vlastní zápis, při němž se často tvoří ne zrovna příjemné časové prodlevy.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ.

 

Kritéria přijetí do MŠ Věrovany

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

Kritéria:

1) Děti s bydlištěm ve Věrovanech

2) Sourozenci dětí, kteří MŠ již navštěvují

3) Děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího k nejmladšímu –    zjišťováno ke dni 31. 8. 2016

Konečná Iveta, ředitelka MŠ Věrovany

 

Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.