ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do Mateřské školy Věrovany se koná

ve středu 16.dubna 2014

9.30 – 11.30

14.30 – 16.00

K zápisu přineste rodný list dítěte,  OP zákonného zástupce dítěte.

Přihlášku do MŠ a Evidenční list dítěte je možné vyzvednout předem v MŠ od 1.4.

Kritéria přijetí:

Ředitelka Mateřské školy Věrovany  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 III.

 Přednostně bude přijato dítě s trvalým pobytem v obci Věrovany

 

Kategorie: Nezařazené
Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.