Archiv z » Srpen, 2020 «

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3.9.2020

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou 3.9.2020 od 16.00

na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás, přijďte, prosím, bez dětí.

Kolektiv MŠ

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vstup do školky už bude umožněn všem rodičům a dle aktuálních informací bude bez roušek (SLEDUJTE SEMAFOR, situace se mění každým dnem).

Opatření ohledně COVID 19

  • Zákonný zástupce převlečené dítě  předává učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
  • Dítě si jde důkladně umýt ruce před vstupem do třídy.
  • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
  • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

I přesto všechno se na Vás těší všechny p.učitelky ze školky

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020    

Zveme Vás na informační schůzku před nástupem Vašeho dítěte

do naší MŠ. Můžete s sebou vzít i děti.

Čtvrtek 27.srpna v 10.00 na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás !