Archiv z » Červenec, 2021 «

Pozvánka na návštěvu do MŠ

Zveme nově zapsané děti a rodiče na návštěvu do naší mateřské školy.

Kdy: 27.7.2021, v 9.00 – 11.30 hodin.

Můžete se tak seznámit s prostředím MŠ a školní zahrady, s organizací dne v MŠ a

odpovíme na Vaše dotazy.

Těší se na Vás všechny učitelky ze školky.