Archiv z » Září, 2020 «

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

Od pondělí 21.9. omezujeme pohyb v horní části budovy školky. Prosíme rodiče, pouštějte děti do šatny samotné my dětem pomůžeme, jsou šikovní, zvládnou to sami. Dejte dětem – Medvíďatům opět podepsanou igelitovou tašku na osobní věci. Po obědě děti dovedeme dolů vždy mezi 12:10-12:15.

Při odpoledním pobytu na zahrádce si ,prosím, zazvoňte.   Děkujeme.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 3.9.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ VĚROVANY

Dne : 3.9.2020

 

1/ PŘIVÍTÁNÍ RODIČŮ

2/INFORMACE ZE ZŠ – paní ředitelka Mgr.Jana Pospíšilová,

seznámila rodiče s novinkami ve škole: nová prostorná družina, možnost mít při počtu 10 dětí samostatnou 1.třídu apod.

 

2/Seznámení s Manuálem PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření ohledně COVID 19:

 

 • Zák.zástupce dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si před vstupem do třídy dobře umyje ruce.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
 • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • Je zrušeno čistění zubů v MŠ

 

 

DEZINFEKCE – E.Zbořilová – 3x denně /ráno po odchodu rodičů, po obědě a po posledních  rodičích a dětech, jinak dle potřeby

 

Složení učitelského kolektivu:

Koťátka: 20 dětí na třídě /ještě  4 děti nastoupí až v lednu 2021/

TVP “POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS“

          Jitka Kubíčková, učitelka MŠ

          Iveta Konečná, ředitelka

 Michaela Vaňousová, asistent pedagoga / pracuje s integrovanými dětmi na naší MŠ/

 

 Naděžda Rychlá, školní asistent, má za úkol dětem pomáhat s adaptací, sebeobsluhou, eliminuje nečekané situace, upevńuje společenské chování dětí,  pracovní, hygienické a jiné návyky.

 

Využíváme peníze již ze III.šablon pro školství v rámci projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017464

Měli jsme již v MŠ chůvu pro malé děti, doplnili jsme učební pomůcky a barevnou kopírku, sdíleli jsme zkušenosti s jinými MŠ. Nyní  máme na škole pro děti školního asistenta.

Na jaro chystáme „projektový den.“

 

Medvídata: 24 dětí na třídě

TVP „V ŠIŠKOVĚ“

           Iva Pavelková, učitelka MŠ –

           Petra Popelková, DiS.,učitelka MŠ

           Květa Stará, asistent pedagoga / pracuje s integrov. dětmi/

 

Teď po uzavření škol při Covid – 19 se mluví o digitalizaci učitelské práce, proto potřebujeme průběžně zjistit, jestli VŠICHNI  zákonní zástupci dětí předškoláků mají možnost tyto technologie užívat. Učitelky na třídě Medvíďat budou zjišťovat.

V případě další vlny Covid – 19 , když bude chybět víc než 50% předškoláků, musíme přejít na distanční výuku.

 

Distanční studium pro přeškoláky – nyní studuje a do budoucna připraví  Popelková Petra, DiS.,učitelka MŠ

Nový facebook – nebude sloužit ke komunikaci, jen pro RYCHLÉ ZPRÁVY

https://www.facebook.com/groups/605489873354642/?ref=share

 • Zaregistrujte se, kdo chce

 

 

Školní řád školy – seznámení rodičů + podpis

 

Organizační záležitosti

 

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021                                                                  – MŠ bude  také uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

8.2 – 14.2.2021  Olomouc

 

15. 2. – 21. 2. 2021   Prostějov
1. 3. – 7. 3. 2021     Přerov

 

 

Termín hlavních  prázdnin  a uzavření MŠ – UZAVŘENÍ  MŠ Věrovany – celý srpen 2021.

Pokud se nám nepodaří vyčerpat ještě starou dovolenou, možná zavřeme na 5 týdnů již od 26.7.2021. Upřesníme v lednu 2021.

 

V měsíci říjnu opět rozdáme DOTAZNÍKY na zpětnou vazbu od Vás. Jsou anonymní, vložte je do schránky v dolní šatně u okna.

 

STRAVOVÁNÍ

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – seznámit se, visí na nástěnce pod schodištěm
 • V případě nemoci máte nárok 1.den nemoci na dotovaný oběd, pak se musí odhlásit
 • Oběd si lze vyzvednout ve ŠJ od 11.00 – 11.15 hodin, ani dříve, ani později, je to takhle nastavené dle hygienických předpisů
 • Pokud to nestihnete, je ještě možno  vyzvednout oběd v  MŠ   v  11.45 – 12.00
 • Připomínám, že odpolední svačiny se odhlašují den předem

 

 

PŘÍCHOD DO MŠ

-ideální je do 8.00, aby si dítě pohrálo, před společnými aktivitami, v 8.15 se zamyká budova

– lze se domluvit vyjímečně i na jiném příchodu s učitelkou na třídě

ODCHODY Z MŠ

 • 11.30 před obědem
 • od 12.10 po obědě
 • od 14.20 odpoledne
 • Provoz MŠ je do 16.00

 

AKCE MŠ

Z DŮVODU COVID – 19 se snažíme omezit do konce kalendářního roku návštěvy různých zařízení i návštěvy u nás v MŠ

 

Září – sběr papíru –od 17.9.v 7.30 bude přistaven kontejner na papír, v pátek 18.9 odpoledne odvezou. NEDÁVAT KARTONY, musí se za ně platit!!

 

Říjen – Drakiáda

3.10. ve 14.30 Pochod R + D s bubnováním

 

Listopad – fotografování na vánoce

 

Prosinec – Mikuláš na zahradě MŠ

22.12. muzikolog pan Hladík v naší MŠ společně se ZŠ

 

Leden – Novoroční posezení ?

 

Únor – divadlo Prostějov 6. nebo 9.2./

 

Březen – Měsíc knihy

Vynášení Moreny

 

Duben – divadlo Prostějov /12., 13. nebo 14.4.2021/

 • je domluvené Plavání na bazéně v Přerově / duben – červen 2021/

 

Květen – 2 x besídka pro maminky?

Školní výlet

 

Červen – pěší výlet

 

  

ANGLIČTINA BUDE OD LEDNA 2021 DLE SITUACE.

Zapsala: Konečná Iveta, ředitelka MŠ