Zápis třídní schůzky 9.9.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ VĚROVANY

Dne : 9.9.2021

1/ PŘIVÍTÁNÍ

2/Seznámení s Manuálem PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření ohledně COVID 19

 • .Zák.zástupce dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si před vstupem do třídy dobře umyje ruce.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy

ZVÝŠENÁ DEZINFEKCE – E.Zbořilová – 3x denně /ráno po odchodu rodičů, po obědě a po posledních  rodičích a dětech, jinak dle potřeby

STRAVOVÁNÍ  – p. Popelková

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – seznámit se
 • V případě nemoci máte nárok 1.den na dotovaný oběd, pak se musí odhlásit
 • Oběd si lze vyzvednout ve ŠJ od 11.00 – 11.15 hodin, ani dříve, ani později, je to takhle nastavené dle hygienických předpisů – nemůžou se nám míchat cizí jídlonosiče v jionou dobu po kuchyni
 • Pokud to nestihnete, je ještě možno v MŠ V 11.45 – 12.00
 • Připomínám, že odpolední svačiny se odhlašují den předem
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání: 300,-Kč
 • Namnožené pokyny – rozdat

Složení učitelského kolektivu:

ml.děti – Koťátka: 22 dětí na třídě

                Jitka Kubíčková, učitelka MŠ

                 Iveta Konečná, ředitelka

                Michaela Vaňousová, asistent pedagoga / pracuje s integrovanými dětmi na

naší MŠ/

                Naděžda Rychlá, školní asistent, má za úkol dětem pomáhat s adaptací,

sebeobsluhou, eliminuje nečekané situace, upevńuje společenské chování dětí,

pracovní, hygienické a jiné návyky

Využíváme již  III.šablony pro školství v rámci projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017464 vyměňujeme si

zkušenosti s jinými MŠ. Nyní tedy máme školního asistenta a chystáme pro děti „projektový den“

TVP“Říše pohádek“ – představí p.učitelka Jitka K.

St.děti -Medvídata: 23 dětí na třídě

                     Iva Pavelková, učitelka MŠ –

                     DiS..Petra Popelková, učitelka MŠ

TVP „Hurvínkův rok v přírodě“ – seznámí Petra Popelková

Doufám, že se nám vyhne další vlna Covidu . V případě , kdyby chyběto víc než 50% předškoláků, musíme přejít na distanční výuku. Využíváme E – mail a facebook .https://www.facebook.com/groups/605489873354642/?ref=share

Školní řád školy – seznámení rodičů / povinnost se seznámit a podepsat /

Školní preventivní program – seznámení

Organizační záležitosti

Organizace školního roku:

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října až neděli 31. října 2021 /jen info/
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. MŠ bude otevřena od pondělí 3. ledna 2022.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 21. 2. – 27. 2. 2022 / jen info /
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna až pondělí 18. dubna 2022. 

Uzavření MŠ –poslední týden v červenci  + celý srpen 2022

V měsíci říjnu opět rozdáme dotazníky na zpětnou vazbu od Vás. Jsou anonymní, vložte je do schránky v dolní šatně u okna.

PŘÍCHOD DO     MŠ

-ideální je do 8.00, aby si dítě pohrálo, před organizovanými aktivitami, v 8.15 se zamyká budova

– lze se domluvit vyjímečně i na jiném příchodu s učitelkou na třídě

ODCHODY Z MŠ

 • 11.30 před obědem
 • Od 12.10 po obědě
 • Od 14.15 odpoledne
 • Provoz MŠ je do 16.00, je POTŘEBA SE TOMUTO ČASU PŘIZPŮSOBIT.. V 16.00 musí být budova bez dětí a rodičů. Může se samozřejmě něco přihodit v práci, je potřeba zavolat do MŠ.
 • V případě, že dítě vyzvedává ze školky někdo jiný, než zákonný zástupce dítěte, je potřeba vyplnit „Písemné pověření pro danou osobu“

Akce MŠ – Z DŮVODU COVID – 19 je doporučeno omezit

návštěvy různých zařízení i návštěvy cizích osob v MŠ, musí se dodržet hyg.nařízení / roušky, dezinfekce apod./

Září – vycházka za podzimními skřítky

Říjen – Drakyáda,

– chceme se zase zapojit do akce „Čteme dětem“

– Pochod rodičů s dětmi 10.9.2021 – Sokolská zahrada

Listopad – 9.11 v MŠ hudební workshop s panem Hladíkem + ZŠ

 • 11. projektový den v MŠ –„Příběh perníčků“

Prosinec – Mikuláš na zahradě MŠ

Leden – Novoroční posezení ?

 • – 21.1. divadlo v Prostějově „Zvířátka a loupežníci“ 70,-

Únor – karneval

 • divadlo Prostějov 16. – 18.2. „Šššš, hůůů, haf“80,-Kč

Březen – Měsíc knihy

               Vynášení Moreny

Duben – 27.4. sférické kino v MŠ

je objednané é Plavání na bazéně v Přerově / duben – červen 2022/

Květen – 2 x besídka pro maminky

               Školní výlet

Červen – pěší výlet do okolí

KROUŽEK ANGLIČTINY – úterky 14.30 starší děti

15.00 mladší děti

Tancování s Taneční školou Coufalovi – středy od října

HLASTE, PROSÍM, ZMĚNY VAŠEHO TELEFONNÍHO ČÍSLA!

Zapsala Konečná Iveta

Kategorie: Nezařazené
Pomocí RSS 2.0 můžete sledovat všechny odpovědi na tento příspěvek. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.


Komentáře uzavřeny.