Author Archive

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

Od pondělí 21.9. omezujeme pohyb v horní části budovy školky. Prosíme rodiče, pouštějte děti do šatny samotné my dětem pomůžeme, jsou šikovní, zvládnou to sami. Dejte dětem – Medvíďatům opět podepsanou igelitovou tašku na osobní věci. Po obědě děti dovedeme dolů vždy mezi 12:10-12:15.

Při odpoledním pobytu na zahrádce si ,prosím, zazvoňte.   Děkujeme.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 3.9.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ VĚROVANY

Dne : 3.9.2020

 

1/ PŘIVÍTÁNÍ RODIČŮ

2/INFORMACE ZE ZŠ – paní ředitelka Mgr.Jana Pospíšilová,

seznámila rodiče s novinkami ve škole: nová prostorná družina, možnost mít při počtu 10 dětí samostatnou 1.třídu apod.

 

2/Seznámení s Manuálem PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření ohledně COVID 19:

 

 • Zák.zástupce dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si před vstupem do třídy dobře umyje ruce.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
 • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • Je zrušeno čistění zubů v MŠ

 

 

DEZINFEKCE – E.Zbořilová – 3x denně /ráno po odchodu rodičů, po obědě a po posledních  rodičích a dětech, jinak dle potřeby

 

Složení učitelského kolektivu:

Koťátka: 20 dětí na třídě /ještě  4 děti nastoupí až v lednu 2021/

TVP “POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS“

          Jitka Kubíčková, učitelka MŠ

          Iveta Konečná, ředitelka

 Michaela Vaňousová, asistent pedagoga / pracuje s integrovanými dětmi na naší MŠ/

 

 Naděžda Rychlá, školní asistent, má za úkol dětem pomáhat s adaptací, sebeobsluhou, eliminuje nečekané situace, upevńuje společenské chování dětí,  pracovní, hygienické a jiné návyky.

 

Využíváme peníze již ze III.šablon pro školství v rámci projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017464

Měli jsme již v MŠ chůvu pro malé děti, doplnili jsme učební pomůcky a barevnou kopírku, sdíleli jsme zkušenosti s jinými MŠ. Nyní  máme na škole pro děti školního asistenta.

Na jaro chystáme „projektový den.“

 

Medvídata: 24 dětí na třídě

TVP „V ŠIŠKOVĚ“

           Iva Pavelková, učitelka MŠ –

           Petra Popelková, DiS.,učitelka MŠ

           Květa Stará, asistent pedagoga / pracuje s integrov. dětmi/

 

Teď po uzavření škol při Covid – 19 se mluví o digitalizaci učitelské práce, proto potřebujeme průběžně zjistit, jestli VŠICHNI  zákonní zástupci dětí předškoláků mají možnost tyto technologie užívat. Učitelky na třídě Medvíďat budou zjišťovat.

V případě další vlny Covid – 19 , když bude chybět víc než 50% předškoláků, musíme přejít na distanční výuku.

 

Distanční studium pro přeškoláky – nyní studuje a do budoucna připraví  Popelková Petra, DiS.,učitelka MŠ

Nový facebook – nebude sloužit ke komunikaci, jen pro RYCHLÉ ZPRÁVY

https://www.facebook.com/groups/605489873354642/?ref=share

 • Zaregistrujte se, kdo chce

 

 

Školní řád školy – seznámení rodičů + podpis

 

Organizační záležitosti

 

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021                                                                  – MŠ bude  také uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

8.2 – 14.2.2021  Olomouc

 

15. 2. – 21. 2. 2021   Prostějov
1. 3. – 7. 3. 2021     Přerov

 

 

Termín hlavních  prázdnin  a uzavření MŠ – UZAVŘENÍ  MŠ Věrovany – celý srpen 2021.

Pokud se nám nepodaří vyčerpat ještě starou dovolenou, možná zavřeme na 5 týdnů již od 26.7.2021. Upřesníme v lednu 2021.

 

V měsíci říjnu opět rozdáme DOTAZNÍKY na zpětnou vazbu od Vás. Jsou anonymní, vložte je do schránky v dolní šatně u okna.

 

STRAVOVÁNÍ

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – seznámit se, visí na nástěnce pod schodištěm
 • V případě nemoci máte nárok 1.den nemoci na dotovaný oběd, pak se musí odhlásit
 • Oběd si lze vyzvednout ve ŠJ od 11.00 – 11.15 hodin, ani dříve, ani později, je to takhle nastavené dle hygienických předpisů
 • Pokud to nestihnete, je ještě možno  vyzvednout oběd v  MŠ   v  11.45 – 12.00
 • Připomínám, že odpolední svačiny se odhlašují den předem

 

 

PŘÍCHOD DO MŠ

-ideální je do 8.00, aby si dítě pohrálo, před společnými aktivitami, v 8.15 se zamyká budova

– lze se domluvit vyjímečně i na jiném příchodu s učitelkou na třídě

ODCHODY Z MŠ

 • 11.30 před obědem
 • od 12.10 po obědě
 • od 14.20 odpoledne
 • Provoz MŠ je do 16.00

 

AKCE MŠ

Z DŮVODU COVID – 19 se snažíme omezit do konce kalendářního roku návštěvy různých zařízení i návštěvy u nás v MŠ

 

Září – sběr papíru –od 17.9.v 7.30 bude přistaven kontejner na papír, v pátek 18.9 odpoledne odvezou. NEDÁVAT KARTONY, musí se za ně platit!!

 

Říjen – Drakiáda

3.10. ve 14.30 Pochod R + D s bubnováním

 

Listopad – fotografování na vánoce

 

Prosinec – Mikuláš na zahradě MŠ

22.12. muzikolog pan Hladík v naší MŠ společně se ZŠ

 

Leden – Novoroční posezení ?

 

Únor – divadlo Prostějov 6. nebo 9.2./

 

Březen – Měsíc knihy

Vynášení Moreny

 

Duben – divadlo Prostějov /12., 13. nebo 14.4.2021/

 • je domluvené Plavání na bazéně v Přerově / duben – červen 2021/

 

Květen – 2 x besídka pro maminky?

Školní výlet

 

Červen – pěší výlet

 

  

ANGLIČTINA BUDE OD LEDNA 2021 DLE SITUACE.

Zapsala: Konečná Iveta, ředitelka MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3.9.2020

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou 3.9.2020 od 16.00

na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás, přijďte, prosím, bez dětí.

Kolektiv MŠ

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vstup do školky už bude umožněn všem rodičům a dle aktuálních informací bude bez roušek (SLEDUJTE SEMAFOR, situace se mění každým dnem).

Opatření ohledně COVID 19

 • Zákonný zástupce převlečené dítě  předává učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si jde důkladně umýt ruce před vstupem do třídy.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
 • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

I přesto všechno se na Vás těší všechny p.učitelky ze školky

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020    

Zveme Vás na informační schůzku před nástupem Vašeho dítěte

do naší MŠ. Můžete s sebou vzít i děti.

Čtvrtek 27.srpna v 10.00 na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás !

PLAVÁNÍ 2020

Z PLAVÁNÍ NÁM ZŮSTÁVÁ 3.800,- Kč,

 

JE TO +- 110,- ZA DÍTĚ, PENÍZE POUŽIJEME NA HRAČKY .

 

KDO NESOUHLASÍ, NAPIŠTE MI NA ŠKOLKOVÝ  E-MAIL:

info@msverovany.cz  – vrátíme na Váš účet.

Konečná I.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 25.6. 2020 proběhne v MŠ v rámci dopoledních činností SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče, pokud to bude možné, prosíme Vás, přihlaste na tento den do školky Vaše děti, které mají jít po prázdninách do školy.

Děkujeme.

ŠKOLNÉ – květen, červen a červenec.

OPRAVA! Omlouvám se, ale udělala jsem chybu. Paní Popelkové jsem řekla,

že budeme vybírat v květnu za děti, které nastoupily do MŠ 300,- Kč a ostatní děti 150,- Kč.

Udělala to správně, já jsem špatně napsala… již jsme odpustili dubnovou platbu 🙂

 

Školné za červen 2020- děti chodící do MŠ / kromě předškoláků / – PLNÁ CENA 300,-Kč,

děti nechodící do MŠ – 150,-Kč.

Taktéž červenec.

Srpen je bez úplaty.

Konečná I.

Připomínka rodičům 21.5.2020

PROSÍM RODIČE MEDVÍĎAT, ABY ZÍTRA DALI DĚTEM VÝRAZNĚ PODEPSANOU IGELITOVOU TAŠKU NA OBLEČENÍ ZE ŠKOLKY /ŠPINAVÉ VĚCI, PYŽAMO apod./

Děti doma poučte, co mají vzít domů a my jim pomůžeme věci do tašky naskládat. Je to také jedna z možností, jak vést dítě k samostatnosti J

Odpoledne bude taška přichystaná dole na botníku a dítě si ji vezme domů. Můžete využívat každý den.

Přes víkend, prosím, zkuste zalistovat v rodinném albu a přinést fotografii Vašeho dítěte na tablo aspoň 7 x 10 cm

 

VŠICHNI: STRAVNÉ si odhlašujte sami přes web ŠJ.

Sledujte stav dětské pokožky, zvláště rukou. Je potřeba děti doma více mazat krémem, dezinfekce vysušuje.

Děkuji za spolupráci.

21.5.2020                                            Konečná Iveta                        

Podmínky provozu MŠ Věrovany – květen 2020

Vážení rodiče a milé děti.

Připravujeme se již na Váš návrat do školky a těšíme se na Vás.

Seznamte se, prosím, s podmínkami provozu MŠ a do 10.května včetně mi, oznamte, zda vaše dítě nastoupí do naší mateřské školy. Udělejte tak přes web MŠ – Sekce „kontaktujte nás“ – E-mail : info@msverovany.cz

Provoz bude zahájen 18.května 2020.

Děkuji a na viděnou, Konečná Iveta, ředitelka MŠ

 

Podmínky provozu MŠ Věrovany do konce školního roku 2019 2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení  ŠJ

 • Školní stravování – v běžné podobě.
 1. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 2. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 3. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do MŠ  budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

Zvažte dle Vašich možností, délku pobytu dítěte v MŠ  a snažte se pro dítě chodit co nejdříve.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny nebo člen rodiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Před prvním vstupem do MŠ , rodiče již přinesou „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ s sebou vyplněné a podepsané!

 • Odkaz na „Čestné prohlášení“: 

 Příloha – čestné prohlášení (čestné prohlášení ve formátu PDF je v samostatném souboru, případně lze stáhnout/vytisknout z webu MŠMT ZDE)