Archiv kategorie »Nezařazené «

Andělské dopoledne

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

Od pondělí 21.9. omezujeme pohyb v horní části budovy školky. Prosíme rodiče, pouštějte děti do šatny samotné my dětem pomůžeme, jsou šikovní, zvládnou to sami. Dejte dětem – Medvíďatům opět podepsanou igelitovou tašku na osobní věci. Po obědě děti dovedeme dolů vždy mezi 12:10-12:15.

Při odpoledním pobytu na zahrádce si ,prosím, zazvoňte.   Děkujeme.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 3.9.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ VĚROVANY

Dne : 3.9.2020

 

1/ PŘIVÍTÁNÍ RODIČŮ

2/INFORMACE ZE ZŠ – paní ředitelka Mgr.Jana Pospíšilová,

seznámila rodiče s novinkami ve škole: nová prostorná družina, možnost mít při počtu 10 dětí samostatnou 1.třídu apod.

 

2/Seznámení s Manuálem PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření ohledně COVID 19:

 

 • Zák.zástupce dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si před vstupem do třídy dobře umyje ruce.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
 • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • Je zrušeno čistění zubů v MŠ

 

 

DEZINFEKCE – E.Zbořilová – 3x denně /ráno po odchodu rodičů, po obědě a po posledních  rodičích a dětech, jinak dle potřeby

 

Složení učitelského kolektivu:

Koťátka: 20 dětí na třídě /ještě  4 děti nastoupí až v lednu 2021/

TVP “POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS“

          Jitka Kubíčková, učitelka MŠ

          Iveta Konečná, ředitelka

 Michaela Vaňousová, asistent pedagoga / pracuje s integrovanými dětmi na naší MŠ/

 

 Naděžda Rychlá, školní asistent, má za úkol dětem pomáhat s adaptací, sebeobsluhou, eliminuje nečekané situace, upevńuje společenské chování dětí,  pracovní, hygienické a jiné návyky.

 

Využíváme peníze již ze III.šablon pro školství v rámci projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017464

Měli jsme již v MŠ chůvu pro malé děti, doplnili jsme učební pomůcky a barevnou kopírku, sdíleli jsme zkušenosti s jinými MŠ. Nyní  máme na škole pro děti školního asistenta.

Na jaro chystáme „projektový den.“

 

Medvídata: 24 dětí na třídě

TVP „V ŠIŠKOVĚ“

           Iva Pavelková, učitelka MŠ –

           Petra Popelková, DiS.,učitelka MŠ

           Květa Stará, asistent pedagoga / pracuje s integrov. dětmi/

 

Teď po uzavření škol při Covid – 19 se mluví o digitalizaci učitelské práce, proto potřebujeme průběžně zjistit, jestli VŠICHNI  zákonní zástupci dětí předškoláků mají možnost tyto technologie užívat. Učitelky na třídě Medvíďat budou zjišťovat.

V případě další vlny Covid – 19 , když bude chybět víc než 50% předškoláků, musíme přejít na distanční výuku.

 

Distanční studium pro přeškoláky – nyní studuje a do budoucna připraví  Popelková Petra, DiS.,učitelka MŠ

Nový facebook – nebude sloužit ke komunikaci, jen pro RYCHLÉ ZPRÁVY

https://www.facebook.com/groups/605489873354642/?ref=share

 • Zaregistrujte se, kdo chce

 

 

Školní řád školy – seznámení rodičů + podpis

 

Organizační záležitosti

 

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021                                                                  – MŠ bude  také uzavřena

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

8.2 – 14.2.2021  Olomouc

 

15. 2. – 21. 2. 2021   Prostějov
1. 3. – 7. 3. 2021     Přerov

 

 

Termín hlavních  prázdnin  a uzavření MŠ – UZAVŘENÍ  MŠ Věrovany – celý srpen 2021.

Pokud se nám nepodaří vyčerpat ještě starou dovolenou, možná zavřeme na 5 týdnů již od 26.7.2021. Upřesníme v lednu 2021.

 

V měsíci říjnu opět rozdáme DOTAZNÍKY na zpětnou vazbu od Vás. Jsou anonymní, vložte je do schránky v dolní šatně u okna.

 

STRAVOVÁNÍ

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – seznámit se, visí na nástěnce pod schodištěm
 • V případě nemoci máte nárok 1.den nemoci na dotovaný oběd, pak se musí odhlásit
 • Oběd si lze vyzvednout ve ŠJ od 11.00 – 11.15 hodin, ani dříve, ani později, je to takhle nastavené dle hygienických předpisů
 • Pokud to nestihnete, je ještě možno  vyzvednout oběd v  MŠ   v  11.45 – 12.00
 • Připomínám, že odpolední svačiny se odhlašují den předem

 

 

PŘÍCHOD DO MŠ

-ideální je do 8.00, aby si dítě pohrálo, před společnými aktivitami, v 8.15 se zamyká budova

– lze se domluvit vyjímečně i na jiném příchodu s učitelkou na třídě

ODCHODY Z MŠ

 • 11.30 před obědem
 • od 12.10 po obědě
 • od 14.20 odpoledne
 • Provoz MŠ je do 16.00

 

AKCE MŠ

Z DŮVODU COVID – 19 se snažíme omezit do konce kalendářního roku návštěvy různých zařízení i návštěvy u nás v MŠ

 

Září – sběr papíru –od 17.9.v 7.30 bude přistaven kontejner na papír, v pátek 18.9 odpoledne odvezou. NEDÁVAT KARTONY, musí se za ně platit!!

 

Říjen – Drakiáda

3.10. ve 14.30 Pochod R + D s bubnováním

 

Listopad – fotografování na vánoce

 

Prosinec – Mikuláš na zahradě MŠ

22.12. muzikolog pan Hladík v naší MŠ společně se ZŠ

 

Leden – Novoroční posezení ?

 

Únor – divadlo Prostějov 6. nebo 9.2./

 

Březen – Měsíc knihy

Vynášení Moreny

 

Duben – divadlo Prostějov /12., 13. nebo 14.4.2021/

 • je domluvené Plavání na bazéně v Přerově / duben – červen 2021/

 

Květen – 2 x besídka pro maminky?

Školní výlet

 

Červen – pěší výlet

 

  

ANGLIČTINA BUDE OD LEDNA 2021 DLE SITUACE.

Zapsala: Konečná Iveta, ředitelka MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 3.9.2020

Třídní schůzky pro rodiče proběhnou 3.9.2020 od 16.00

na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás, přijďte, prosím, bez dětí.

Kolektiv MŠ

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vstup do školky už bude umožněn všem rodičům a dle aktuálních informací bude bez roušek (SLEDUJTE SEMAFOR, situace se mění každým dnem).

Opatření ohledně COVID 19

 • Zákonný zástupce převlečené dítě  předává učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si jde důkladně umýt ruce před vstupem do třídy.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy
 • Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,aby dítě bylo izolované od ostatních přítomných ve škole.Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

I přesto všechno se na Vás těší všechny p.učitelky ze školky

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020

PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ OD ZÁŘÍ 2020    

Zveme Vás na informační schůzku před nástupem Vašeho dítěte

do naší MŠ. Můžete s sebou vzít i děti.

Čtvrtek 27.srpna v 10.00 na zahradě MŠ.

Těšíme se na Vás !

PLAVÁNÍ 2020

Z PLAVÁNÍ NÁM ZŮSTÁVÁ 3.800,- Kč,

 

JE TO +- 110,- ZA DÍTĚ, PENÍZE POUŽIJEME NA HRAČKY .

 

KDO NESOUHLASÍ, NAPIŠTE MI NA ŠKOLKOVÝ  E-MAIL:

info@msverovany.cz  – vrátíme na Váš účet.

Konečná I.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Ve čtvrtek 25.6. 2020 proběhne v MŠ v rámci dopoledních činností SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče, pokud to bude možné, prosíme Vás, přihlaste na tento den do školky Vaše děti, které mají jít po prázdninách do školy.

Děkujeme.

ŠKOLNÉ – květen, červen a červenec.

OPRAVA! Omlouvám se, ale udělala jsem chybu. Paní Popelkové jsem řekla,

že budeme vybírat v květnu za děti, které nastoupily do MŠ 300,- Kč a ostatní děti 150,- Kč.

Udělala to správně, já jsem špatně napsala… již jsme odpustili dubnovou platbu 🙂

 

Školné za červen 2020- děti chodící do MŠ / kromě předškoláků / – PLNÁ CENA 300,-Kč,

děti nechodící do MŠ – 150,-Kč.

Taktéž červenec.

Srpen je bez úplaty.

Konečná I.

Připomínka rodičům 21.5.2020

PROSÍM RODIČE MEDVÍĎAT, ABY ZÍTRA DALI DĚTEM VÝRAZNĚ PODEPSANOU IGELITOVOU TAŠKU NA OBLEČENÍ ZE ŠKOLKY /ŠPINAVÉ VĚCI, PYŽAMO apod./

Děti doma poučte, co mají vzít domů a my jim pomůžeme věci do tašky naskládat. Je to také jedna z možností, jak vést dítě k samostatnosti J

Odpoledne bude taška přichystaná dole na botníku a dítě si ji vezme domů. Můžete využívat každý den.

Přes víkend, prosím, zkuste zalistovat v rodinném albu a přinést fotografii Vašeho dítěte na tablo aspoň 7 x 10 cm

 

VŠICHNI: STRAVNÉ si odhlašujte sami přes web ŠJ.

Sledujte stav dětské pokožky, zvláště rukou. Je potřeba děti doma více mazat krémem, dezinfekce vysušuje.

Děkuji za spolupráci.

21.5.2020                                            Konečná Iveta