Blog Archives

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Postup zápisu:

Vyzvednete si ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání  a EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE /osobně 6.30 – 8.30 nebo vytiskněte z webu/

Oba formuláře ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k 


Zápisu dne  2. května 2019 v 10:00 – 11:00 nebo 15.00 – 16.00. K zápisu se dostavte společně s dítětem, obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno po celé přijímací řízení.


Ředitelka mateřské školy Věrovany  ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte,
pro cizince v pase dítěte a zákonného zástupce (vyznačení bydliště a povolení k pobytu).  

Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením.
Na
www.msverovany.cz najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí.
Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte připraveno Rozhodnutí o ne / přijetí k předškolnímu vzdělávání. Prosím o jeho vyzvednutí u ředitelky MŠ v době od 29. -31.5.2019

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Věrovany

Č.J.MŠV 11/2019                                                                         ve Věrovanech dne 9.4. 2019

 

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020.
Ředitelka mateřské školy Věrovany stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Věrovany od školního roku 2019-2020.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu ve Věrovanech.Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, ve Věrovanech, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2019/2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení ( 60 ).
 3. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve Věrovanech, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení ( 60).

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

 • používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny),
 • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky,
 • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení,
 • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek),
 • umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 2019

1.dubna /pondělí/ – půjdou Medvíďata na návštěvu do ZŠ Věrovany

– odcházíme po svačině

 

2.dubna /úterý / – 1.plavání – odjíždíme v 8.00 od MŠ!!

– do batůžku : označené plavky i ručník, koupací čepici na delší

Vlasy, pití v plast.lahvi, popř.kelímek. Svačinu bereme s sebou.

ODPOLEDNE ANGLIČTINA – 14.30  a  15.00

 

3.dubna /středa/ – 9.00 v MŠ „LÉČIVÁ POHÁDKA“ – p.Hladík využívá hudební       nástroje se zajímavým zvukem, často používané v muzikoterapii, pro menší děti je workshop zabalený do pohádkového příběhu

– vybíráme 45,-Kč

 

5.dubna /pátek/ – vyneseme k Moravě naši „MORENU“

– vyjdeme po svačině, dejte dětem pohodlné boty

 

 1. dubna /úterý / – 2.plavání – odjezd v 8.00 od MŠ

ODPOLEDNE ANGLIČTINA – 14.30  a  15.00

 

 1. dubna /úterý / – 3.plavání – odjezd v 8.00 od MŠ

ODPOLEDNE ANGLIČTINA – 14.30  a  15.00

 

17.dubna /středa / –  SVÍČKÁRNA

– odjezd od MŠ v 7.40 od MŠ /jedeme se ZŠ /

– vybíráme 100,-Kč na  výrobky z vosku apod.

 

 1. dubna /úterý / – 4.plavání – odjezd v 8.00 od MŠ

ODPOLEDNE ANGLIČTINA – 14.30  a  13.00

 

26.dubna/pátek/ – pojedeme do Štětovic na ZLATOU FARMU

– odjezd v 8.45  po svačině, vstupné 50,-Kč + cesta dle fa

 

 1. dubna /úterý / – 5.plavání – odjezd v 8.00 od MŠ

ODPOLEDNE ANGLIČTINA – 14.30  a  15.00

 

 

 

Pátek – 22.3.2019 – MŠ CITOV

V PÁTEK 22. března pojedem do Citova

podívat se na výstavu dětských prací   v „Galerii na zámku“

Pojedem v 9.15 hodin linkovým autobusem, zpět půjdem přes citovský les a okolo Moravy pěšky.                                                                                                                                               U moravního mostu nás počká Avie a doveze do školky na oběd.

Dejte, prosím, dětem pohodlnou obuv.

Pití dostaneme v MŠ a vezmeme  i s sebou.

Sběr papíru v MŠ – březen 2019

Kontejner bude přistaven ve čtvrtek 21.3. v 8.00 hodin

Odvezou ho v pondělí 25.3. v 8.00 hodin.

Prosíme o spolupráci, udržujte v okolí kontejneru pořádek.

Děkujeme.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU 2019

 

1.března / pátek / – sférické kino v MŠ – vybíráme 70Kč/kdo neplatil/

 

5.března / úterý / – v 9.00 v MŠ „Povídám, povídám pohádku“se ZŠ

– p.Bartoň z olomouckého divadla, vybíráme 40,-Kč

Odpoledne ANGLIČTINA na 2 skupiny /14.30 a 15.00/

 

7.března –  dopoledne v MŠ „KARNEVAL“

 

 1. – 15.března jsou jarní prázdniny, prosím, kdo je bude využívat, odhlaste včas děti, ať můžeme řešit popř.dovolenou učitelek. Děkuji.

19.březen / úterý / – společně „ČTEME DĚTEM“ J – zveme rodiče i děti v 16.00 ke Koťátkům, přijde nás podpořit i p.ředitelka ze ZŠ

19.březen / úterý / – ANGLIČTINA na 2 skupiny /14.30 a 15.00/

 

20.března / středa / – V 8.30 v MŠ Pohádka z lesa – agentura JANA

– vybíráme 45,-Kč

 

26.března /úterý / – asi v 9.00 FOTÍME SE NA DEN MAMINEK

Odpoledne ANGLIČTINA na 2 skupiny.

 

29.března /pátek / – divadlo p.Borošové – s MŠ Citov

„ČERVENÁ SUKÝNKA, ČERVENÁ KARKULKA“ vybíráme 45,-Kč

 

 

Změna termínu sférického kina!!

Z důvodu vysoké nemocnosti v MŠ Citov se kino odkládá na pátek 1.března 2019.

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU 2019

5.února / úterý / – 2 skupiny dětí na angličtinu

 

 

8.února sférické kino v MŠ  9.20  – vybíráme 70,-Kč / přijede MŠ Citov/

 

12.února / úterý / – 2 skupiny dětí na angličtinu

 

13.února / středa /-  Karneval v MŠ od 9.00

 

 1. února / úterý / – 2 skupiny dětí na angličtinu

22.února / pátek / – Pojedou Medvíďata se ZŠ do Prostějova na hudební pořad

Pavla Nováka „Řemeslo má zlaté dno“ vybíráme 50,-Kč

 

 1. února / úterý / – 2 skupiny dětí na angličtinu

 

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V NAŠÍ MŠ SE BUDOU KONAT 31.ledna od 16.00 hodin.

ANGLIČTINA

Pro nemoc Mgr. Jany Ligurské se ruší do odvolání angličtina v MŠ.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K TANCOVÁNÍ!!!

INFORMACE K TANCOVÁNÍ!!!

 

Na základě tel.hovoru – bližší informace k následujícím čtyřem týdnům. Slečna lektorka by byla do Věrovan dovezena cca 13:20-13:30 – dle počasí a dopravní situace a odjížděla by autobusem 14.39 zpět do Olomouce. Lekce by byly nově 60min a tím bychom nahradili ta předchozí zpoždění. Tedy:

 

 1. lekce 9.1.2018 cca 13:30-14:30 středa
 2. lekce 16.1.2018 cca 13:30-14:30 středa
 3. lekce 23.1.2018 cca 13:30-14:30 středa
 4. lekce 24.1.2018 cca 13:30-14:30 (výjimečně čtvrtek, pokud by to šlo, aby kurz skončil do konce ledna)

 

 1. lekce – besídka – 30.1.2018 ukázková hodina pro rodiče, LEKTORKA by přijela kombinací vlak-bus cca 15:07 (pokud stihne přestoupit a nebude zpoždění), cca 15:20 by začala besídka a skončila by tak aby 16:18 mohla odjet zpět do Olomouce.

 

S POZDRAVEM  Kristýna Coufalová