Blog Archives

Zápis třídní schůzky 9.9.2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ VĚROVANY

Dne : 9.9.2021

1/ PŘIVÍTÁNÍ

2/Seznámení s Manuálem PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

VZHLEDEM KE COVID-19

Opatření ohledně COVID 19

 • .Zák.zástupce dítě převleče a předá učitelce přímo do třídy, sám do třídy nevstupuje.
 • Dítě si před vstupem do třídy dobře umyje ruce.
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte, dítě není vpuštěno do třídy

ZVÝŠENÁ DEZINFEKCE – E.Zbořilová – 3x denně /ráno po odchodu rodičů, po obědě a po posledních  rodičích a dětech, jinak dle potřeby

STRAVOVÁNÍ  – p. Popelková

 • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – seznámit se
 • V případě nemoci máte nárok 1.den na dotovaný oběd, pak se musí odhlásit
 • Oběd si lze vyzvednout ve ŠJ od 11.00 – 11.15 hodin, ani dříve, ani později, je to takhle nastavené dle hygienických předpisů – nemůžou se nám míchat cizí jídlonosiče v jionou dobu po kuchyni
 • Pokud to nestihnete, je ještě možno v MŠ V 11.45 – 12.00
 • Připomínám, že odpolední svačiny se odhlašují den předem
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání: 300,-Kč
 • Namnožené pokyny – rozdat

Složení učitelského kolektivu:

ml.děti – Koťátka: 22 dětí na třídě

                Jitka Kubíčková, učitelka MŠ

                 Iveta Konečná, ředitelka

                Michaela Vaňousová, asistent pedagoga / pracuje s integrovanými dětmi na

naší MŠ/

                Naděžda Rychlá, školní asistent, má za úkol dětem pomáhat s adaptací,

sebeobsluhou, eliminuje nečekané situace, upevńuje společenské chování dětí,

pracovní, hygienické a jiné návyky

Využíváme již  III.šablony pro školství v rámci projektu „Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017464 vyměňujeme si

zkušenosti s jinými MŠ. Nyní tedy máme školního asistenta a chystáme pro děti „projektový den“

TVP“Říše pohádek“ – představí p.učitelka Jitka K.

St.děti -Medvídata: 23 dětí na třídě

                     Iva Pavelková, učitelka MŠ –

                     DiS..Petra Popelková, učitelka MŠ

TVP „Hurvínkův rok v přírodě“ – seznámí Petra Popelková

Doufám, že se nám vyhne další vlna Covidu . V případě , kdyby chyběto víc než 50% předškoláků, musíme přejít na distanční výuku. Využíváme E – mail a facebook .https://www.facebook.com/groups/605489873354642/?ref=share

Školní řád školy – seznámení rodičů / povinnost se seznámit a podepsat /

Školní preventivní program – seznámení

Organizační záležitosti

Organizace školního roku:

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října až neděli 31. října 2021 /jen info/
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. MŠ bude otevřena od pondělí 3. ledna 2022.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 21. 2. – 27. 2. 2022 / jen info /
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna až pondělí 18. dubna 2022. 

Uzavření MŠ –poslední týden v červenci  + celý srpen 2022

V měsíci říjnu opět rozdáme dotazníky na zpětnou vazbu od Vás. Jsou anonymní, vložte je do schránky v dolní šatně u okna.

PŘÍCHOD DO     MŠ

-ideální je do 8.00, aby si dítě pohrálo, před organizovanými aktivitami, v 8.15 se zamyká budova

– lze se domluvit vyjímečně i na jiném příchodu s učitelkou na třídě

ODCHODY Z MŠ

 • 11.30 před obědem
 • Od 12.10 po obědě
 • Od 14.15 odpoledne
 • Provoz MŠ je do 16.00, je POTŘEBA SE TOMUTO ČASU PŘIZPŮSOBIT.. V 16.00 musí být budova bez dětí a rodičů. Může se samozřejmě něco přihodit v práci, je potřeba zavolat do MŠ.
 • V případě, že dítě vyzvedává ze školky někdo jiný, než zákonný zástupce dítěte, je potřeba vyplnit „Písemné pověření pro danou osobu“

Akce MŠ – Z DŮVODU COVID – 19 je doporučeno omezit

návštěvy různých zařízení i návštěvy cizích osob v MŠ, musí se dodržet hyg.nařízení / roušky, dezinfekce apod./

Září – vycházka za podzimními skřítky

Říjen – Drakyáda,

– chceme se zase zapojit do akce „Čteme dětem“

– Pochod rodičů s dětmi 10.9.2021 – Sokolská zahrada

Listopad – 9.11 v MŠ hudební workshop s panem Hladíkem + ZŠ

 • 11. projektový den v MŠ –„Příběh perníčků“

Prosinec – Mikuláš na zahradě MŠ

Leden – Novoroční posezení ?

 • – 21.1. divadlo v Prostějově „Zvířátka a loupežníci“ 70,-

Únor – karneval

 • divadlo Prostějov 16. – 18.2. „Šššš, hůůů, haf“80,-Kč

Březen – Měsíc knihy

               Vynášení Moreny

Duben – 27.4. sférické kino v MŠ

je objednané é Plavání na bazéně v Přerově / duben – červen 2022/

Květen – 2 x besídka pro maminky

               Školní výlet

Červen – pěší výlet do okolí

KROUŽEK ANGLIČTINY – úterky 14.30 starší děti

15.00 mladší děti

Tancování s Taneční školou Coufalovi – středy od října

HLASTE, PROSÍM, ZMĚNY VAŠEHO TELEFONNÍHO ČÍSLA!

Zapsala Konečná Iveta

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V NAŠÍ MŠ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V NAŠÍ MŠ SE USKUTEČNÍ

VE ČTVRTEK 9.ZÁŘÍ OD 16.00 HODIN

V DOLNÍ TŘÍDĚ U KOŤÁTEK.

RÁDI VÁS UVIDÍME 🙂

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Prázdniny utekly jako voda a my už se na Vás opět těšíme.

1.září očekáváme , že se všichni spolu sejdeme v naší školce – zdraví a odpočinutí.

Nové děti by mohly přijít nejlépe + – 7.30 – 9.00, počítáme se všemi!

Těšíme se na Vás 🙂 Vaše paní učitelky.

Pozvánka na návštěvu do MŠ

Zveme nově zapsané děti a rodiče na návštěvu do naší mateřské školy.

Kdy: 27.7.2021, v 9.00 – 11.30 hodin.

Můžete se tak seznámit s prostředím MŠ a školní zahrady, s organizací dne v MŠ a

odpovíme na Vaše dotazy.

Těší se na Vás všechny učitelky ze školky.

 

 

VÝLET DO TOVAČOVA

VÝLET DO TOVAČOVA

 • VE STŘEDU 9.ČERVNA

 

 • ODCHOD OD MŠ V 7.30 HODIN

 

 • DĚTEM DEJTE VYZKOUŠENÝ BATŮŽEK /ABY BYL POHODLNÝ A NEPADAL JIM/ A DO NĚJ PITÍ V PET LAHVI + 20Kč na zmrzlinu

 

 • NA SEBE POHODLNÉ UZAVŘENÉ BOTY A PŘIMĚŘENÉ OBLEČENÍ / TRIČKO NE TÍLKO/ ŠILTOVKA NEBO LEHKÝ KLOBOUČEK NA HLAVU

 

 • DĚTI, PROSÍM NATŘETE KRÉMEM NA OPALOVÁNÍ

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Výsledky zápisu do MŠ Věrovany

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022

Děti přijaté od 1.9.2021  registrační číslo:

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16

Děti přijaté od 1.1.2022 registrační číslo: 10

Děti přijaté od 1.3.2022 registrační číslo: 3 a 7

 

Osobní vyzvednutí písemného Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednete  3.června na Informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí od 9.30 na zahradě MŠ nebo si domluvte termín na telefonním čísle do MŠ: 585 964 355

 

1.6.2021                                  Iveta Konečná, ředitelka MŠ

OD 1.6.2021 OBNOVEN BĚŽNÝ CHOD MŠ

V DŮSLEDKU ROZVOLŇOVÁNÍ BUDE OD 1.6.2021 OBNOVEN BĚŽNÝ CHOD MŠ.

DO 7 HODIN JSOU DĚTI DOLE U KOŤÁTEK.

RODIČE MOHOU DOPROVÁZET DĚTI I DO HORNÍ ŠATNY MEDVÍĎAT.

PŘÍPADNÝ ODCHOD DÍTĚTE Z MŠ PO OBĚDĚ ZAPISUJTE DO SEŠITU JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NA OKÝNKU V ŠATNĚ.

ODHLÁŠKY OBĚDŮ – SEŠIT NA STRAVOVÁNÍ  V ŠATNĚ U KOŤÁTEK.

STÁLE PLATÍ VSTUP DO BUDOVY POUZE S RESPIRÁTOREM!

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2021

1.června /úterý / – DEN DĚTÍ NA ZAHRADĚ MŠ

– hry a soutěže pro děti

 

 1. června /středa / SBĚR PAPÍRU

– přistavení kontejneru ve středu v 8:00

– odvoz v 9:00 hod. v pátek 4.6.

– prosíme o papír  !  /noviny, časopisy ,

letáky, knihy- můžou mít vazbu/

– nedávejte, prosím, lepenku!

 

Mezi 8.- 11.červnem / podle počasí/ pojedeme Avií na výlet do Tovačova

Zajdeme si na zmrzlinu, podíváme se na zámek a zahradu a půjdeme

pěšky po hrázi až do Věrovan. (7.června dáme více informací).

 

14.června / pondělí / – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

 

17.června / čtvrtek / – SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

– Vybíráme 40Kč za dítě

 

25.června /pátek / – v 9.00 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY se zábavným

programem pro všechny děti, můžete dětem přichystat

drobné občerstvení, ovoce, Děkujeme.

Otevření MŠ od 10.5.2021

Od pondělí 10.5.2021 je opět obnoven provoz MŠ pro všechny děti.

Děti, prosím, přihlašte na stravování přes web ŠJ při MŠ  na stránce:

https://skolni-jidelna-verovany.webnode.cz/kontakt/  do pátku 7.5. do 9.00 hodin

Připomínám, že stále platí omezení vstupu osob do MŠ  a používání respirátoru uvnitř MŠ pro dospělé.

Děkuji, Konečná Iveta

Další úkoly pro děti, které nechodí do školky!

Zdravíme všechny děti  doma 🙂

 

Při procházce s rodiči se stavte u školky a vezměte si

s sebou domů nové úkoly.

Ať se Vám pěkně pracuje 🙂