Blog Archives

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016/2017

Mateřská škola  Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

 

Tel.: 585 964 355                                                                                  ve Věrovanech

dne: 3.5.2016

Č.j.: MŠV  31 – 1 /2016

 

       ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

            Ředitelka MŠ, Konečná Iveta, jako správní orgán příslušný podle § 34 odst. 3 (v případě předškoláků odst. 4) a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla takto:

 

od 1.9.2016, školní rok 2016/2017 se přijímají děti s reg.číslem

                      1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Od 1.3.2017, školní rok 2016/2017 s reg.číslem 4, 9, 13

 

V týdnu od 9.5. – 13.5. se zastavte, prosím, v MŠ podepsat

„Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“

 

 Děkuji.                                                       Konečná Iveta, ředitelka MŠ

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2016

 

4.května /středa/ – tancování od 14.20

—————————————————————————————————————-

5.května /čtvrtek/ – pojedou Medvíďata na Olympiádu do Troubek

– odjezd v 7.45 od MŠ / podrobnosti na nástěnce v šatně/

—————————————————————————————————————–

10.května /úterý/ – besídka pro maminky dětí Motýlků a Koťátek

– začínáme v 16.00 hodin, vhodné společenské oblečení 🙂

—————————————————————————————————————–

11.května /středa/ – tancování 11.

—————————————————————————————————————–

11.května /středa/ – besídka pro maminky dětí Medvíďat

– začínáme v 16.00 hodin

—————————————————————————————————————–

16.května /pondělí/ – pojedou 3 x 3 Medvíďata do MŠ Dub nad Mor. na dopravní

soutěž

– pojedeme linkovým autobusem v 8.21 / upřesníme na nástěnce/

—————————————————————————————————————–

16.května / pondělí / – tancování ve 14.20 –  12.

—————————————————————————————————————–

18.května /středa/ – tancování ve 14.20 – 13.

—————————————————————————————————————–

19.května /čtvrtek/ – pohádka v MŠ – agentura JANA

„POHÁDKA Z POUTI“

– začátek v 8.30hodin, vybíráme 35,-Kč

—————————————————————————————————————-

23.května /pondělí/ -tancování ve 14.20 – 14.

—————————————————————————————————————-

24.května /úterý/ -tancování ve 14.20 – 15.

—————————————————————————————————————–

25.května /středa/ – ŠKOLNÍ VÝLET DO VYŠKOVA – DINOPARK

– odjezd v 7.30 od MŠ

– návrat asi v 15.00 hodin

– svačinu bereme s sebou, dejte dětem, prosím, pití / dle potřeby

jim dolejeme/ a pohodlné oblečení a obuv

– vybíráme 120,-Kč na vstupné + 89,-dět.jídlo + 11,-na pití = 220,-

– autobus nám zaplatí sponzor, kterému tímto za Vás a za děti děkujeme 🙂

 

—————————————————————————————————————–

26.května /čtvrtek/ – OSLAVA DNE DĚTÍ v MŠ

– HRY a SKÁKACÍ HRAD NA ZAHRADĚ MŠ

– od 9.00hodin

—————————————————————————————————————–

30.května /pondělí/ – 16.tancování navíc, za minutová zpoždění slečny lektorky

– pro rodiče – zřejmě od 15.45, ještě upřesním

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 2016

6.4. /středa/ – 6.tancování ve 14.20

————————————————————————

8. – 11.4. – sběr starého papíru, zapojte, prosím, své

děti a udržujte okolo kontejneru pořádek.

Nenechávejte děti bez dozoru u kontejneru.

————————————————————————–

12.4. / úterý /-   ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

————————————————————————–

13.4. /středa/ – 7.tancování ve 14.20

————————————————————————-

14.4./ čtvrtek / – jedeme do prostějovského divadla

„O dvanácti měsíčkách“

Vybíráme: 60,-Kč

Odjezd od MŠ v 8.25 hodin.

————————————————————————–

19.4./ úterý / – přijede fotograf do MŠ, budeme se fotit

celé třídy a na tablo. Před 9.00hod.

————————————————————————–

20.4./středa / – 8.tancování

————————————————————————–

21.4./čtvrtek/ – oslavíme společně Den Země

– od 15.30 na zahradě MŠ různé hry a

vyrábění pro děti a rodiče

/ Co s sebou ještě včas napíšeme /.

————————————————————————–

27.4. /středa/ – „5 klíčů k bezpečnému stravování v MŠ“

– program pro děti je zdarma

 

Odpoledne ve 14.20 9.tancování.

————————————————————————–

29.4./pátek/ –  divadlo v MŠ v 10.45 hodin

„Jaro s veverkou Zrzečkou“

Vybíráme 35,-Kč

 

Zápis do MŠ Věrovany

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná dne 12. 4. 2016 v době : 9:30 – 11:00 hod
a 15:00 – 16:00 hod
ve třídě u MOTÝLKŮ

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Seznam s uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen ve VÝVĚSCE u mateřské školy .
S sebou vezměte:
– rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– občanský průkaz zákonného zástupce – a zároveň žadatele o přijetí dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

– vyplněnou žádost o přijetí a písemné potvrzení o řádném očkování dítěte / evidenční list dítěte/

(dle par. 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:“Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“)

Žádost o přijetí a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, příp. vyzvedněte přímo v MŠ (kdykoliv v době provozu 6.30-16.00hodin). Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost dopředu, urychlíme tak vlastní zápis, při němž se často tvoří ne zrovna příjemné časové prodlevy.

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ.

 

Kritéria přijetí do MŠ Věrovany

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

Kritéria:

1) Děti s bydlištěm ve Věrovanech

2) Sourozenci dětí, kteří MŠ již navštěvují

3) Děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího k nejmladšímu –    zjišťováno ke dni 31. 8. 2016

Konečná Iveta, ředitelka MŠ Věrovany

 

Březen 2016 v naší MŠ

2.3./ středa / v 9.00 hodin v MŠ pohádka „Princezna na hrášku“

———————————————————————————————————-
2.3./ středa /- 1.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

——————————————————————————————————–
7.3./ pondělí/ – NEBUDE PLAVÁNÍ
——————————————————————————————————–
9.3./ středa /- 2.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

——————————————————————————————————
14.3. /pondělí /- PLAVÁNÍ – odjezd v 7.25
———————————————————————————————————
16.3./ středa /- 3.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.
21.3. /pondělí /- POSLEDNÍ PLAVÁNÍ – odjezd v 7.25 /dát dětem 20,-na sladkou
odměnu – nejlépe do dětské peněženky/
———————————————————————————————————
23.3./ středa /- 4.tancování s taneční školou COUFALOVI
– začíná se ve 14.20! Končí se v 15.05.

———————————————————————————————————-
24.3 /čtvrtek/ – v 9.00 v MŠ – CANISTERAPIE –„Poznej svého psa“
Děti se naučí, jak správně reagovat pokud se potkají s volně pobíhajícím psem, nebo např. přijdou-li na návštěvu do domácnosti, kde mají psa.
Vybíráme 25,-Kč
—————————————————————————————————————————
30.3 /středa/- v MŠ „Sférické kino“ – vybíráme 55,-Kč
———————————————————————————————————
CELÝ MĚSÍC BŘEZEN – „MĚSÍC KNIHY“ SE BUDEME INTENZIVNĚJI VĚNOVAT ČTENÍ PRO DĚTI A MOŽNÁ Z TOHO VYPLYNOU I NĚJAKÉ DROBNÉ ÚKOLY I PRO RODIČE  DĚKUJEME, ZA SPOLUPRÁCI.

ÚNOR 2016 v naší MŠ

1.února -Plavání – odjezd v 7.25!

5.února – KARNEVAL V MŠ
– začínáme v 9.00 s agenturou JANA
– PŘIPRAVTE, PROSÍM, DĚTEM MASKY 🙂

8.února – Plavání – odjezd v 7.25!

Leden 2016 v naší MŠ

LEDEN 2016 V NAŠÍ MŠ

6.1. / středa /dopoledne jdeme s dětmi „na koledu“
6.1.2016 – ve 14.30 TANCOVÁNÍ 13.lekce

11.1./ pondělí / – 1.PLAVÁNÍ!
Odjezd v 7.30! Nemůžeme na nikoho čekat!
Návrat asi v 10.30 hod.
12.1. / úterý / – ve 14.30 TANCOVÁNÍ 14.lekce

 

13.1. / středa/ – v 15.30 poslední tancování
V 16.00 vystoupení taneč.kroužku – všichni zváni!
Od 16. 30 „Novoroční posezení u stromečku“- přijďte 🙂
/ na vyrábění děti potřebují aspoň 1LED čajovou svíčku/
– můžete přinést malé občerstvení pro děti

 

18.1./ pondělí / – 2.PLAVÁNÍ! Odjezd 7.30!

 

22.1. / pátek / – v 8.30 divadlo v MŠ
– vybíráme 35,-Kč

„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“

„O KOBLÍŽKOVI“

„TŘI PRASÁTKA“

 

25.1./ pondělí / – 3.PLAVÁNÍ! Odjezd 7.30!

 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 2015

1.12./ úterý/ – po svačině jdou děti z oddělení Medvíďat na
na návštěvu do ZŠ Věrovany / na angličtinu /
2.12. / středa / – v 8.30 v MŠ „SFÉRICKÉ KINO“ – MOŘE
– vybíráme 55,-Kč
2.12. / středa/ – TANCOVÁNÍ – 10.lekce od 14.30hod.
2.12. / středa / – Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
– v 16.30 v Základní škole Věrovany
4.12. / pátek / – Mikuláš na zahradě MŠ v 16.30 hod.
8.12./ úterý / – v MŠ Ivan Urbánek – v 10.30 hod.

pohádka na vánoční téma „Slyšte, slyšte“

– vybíráme 35,-Kč
9.12. /středa/ – TANCOVÁNÍ – 11.lekce od 14.30 hod.
13.12. / neděle / – zveme všechny rodiče a děti na
„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU“
– v sokolské zahradě od 15.00 hodin

Všem přejeme příjemné trávení doby předvánoční, veselé vánoce a hlavně štěstí a zdraví po celý rok 2016 – zaměstnanci MŠ a ŠJ

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 2015

4.listopadu / středa / – v 10.30 v MŠ „Pohádka z lesa“ / ag.Jana/
– vybíráme 35,- Kč

4.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou
– začátek ve 14.30, konec v 15.15 hodin
4.listopadu / středa / – odložená DRAKYÁDA – vyjdeme od MŠ aspoň v 15.50, abyste stihli HELOUDÝŇ ve Svazarmu, v 17 hodin

5.listopadu / čtvrtek / – FOTÍME SE NA VÁNOCE!! – okolo 9.hod.

10.listopadu / úterý / – jdou děti ze III.třídy/ Medvíďata / do ZŠ na akci s mobilním dopravním hřištěm – odcházíme v 8.25 z MŠ

11.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

18. listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

20.listopadu/pátek/ – jdeme s Medvíďaty do ZŠ Věrovany -ČJ / odcházíme v 8.30 /

24.listopadu / úterý /v 15.45 v MŠ „JABLÍČKOVÁNÍ“- podrobnosti budou na nástěnce

25.listopadu /středa / – 2.návštěva ZŠ – matematika – odcházíme v 8.30

25.listopadu / středa / – tancování s Kristýnou Coufalovou

27.listopadu / pátek /v 10.45 – v MŠ divadlo Kašpárek
– pohádka „ČERTÍK“
– vstupné: 35,-Kč

NA CO SE TĚŠIT V ŘÍJNU?

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V ŘÍJNU 2015

1.října / čtvrtek / – 8.30 v MŠ pohádka
„Jak Karlík zachránil babičku“
Vybíráme 35,- Kč

3.10. / sobota / – pochod rodiče a děti
– vychází se po skupinách ze sokol.zahrady
– sraz v 13.30, 1.skupina odchází v 13.45 a pak
po ¼ hodinách
– startovné 20,-Kč
– občerstvení a bubnování zajištěno 🙂

7.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

9.10 / pátek / – divadelní představení v Prostějově
– odjezd autobusu v 8.15 od MŠ
Vybíráme 60,-Kč + doprava dle Fa

14.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

15.10. / čtvrtek / – DRAKYÁDA
– odcházíme v 16.00 od MŠ

21.10. / středa / – Tancování s K.Coufalovou
– začátek v 15.10 hodin

22.10. / čtvrtek / – pohádka
v MŠ / Divadlo dětského diváka/
„ Kykyryký“ – vybíráme 40,- Kč
– v 9.00 hodin

29. a 30.10. jsou podzimní prázdniny v ZŠ, pokud víte, že dítě nepříjde do MŠ, dejte nám to včas navědomí – budeme řešit dovolenou zaměstnanců. Děkuji.