Blog Archives

ANGLIČTINA ZAČNE 9.října v úterý

STARŠÍ DĚTI – v 14.30 hodin

MLADŠÍ DĚTI – v 15.00 hodin

V úterý ráno bude v každé třídě na okýnku připravena krabička a seznam přihlášených dětí. Rodič dá vždy do krabičky 20,-Kč a zapíše dítě do seznamu podle daného dne.

Děkuji za spolupráci.

DRAKIÁDA

Zveme Vás na Drakiádu, která se uskuteční

ve středu 3.října 2018.

V 16.00 odcházíme od MŠ.

Stručné informace z třídní schůzky konané 11.9.2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11.9.2018

ŠVP  MŠ Věrovany je zaměřený na přírodu  – Třídní vzdělávací plán Koťátek využívá lidové pohádky

Medvíďata – TVP „u nás v Šiškově „

Prosím, myslete na to, že děti potřebují náhradní oblečení ve skříňce!

Organizační řád školy – potřebuji doložit, že jste se s ním seznámili, prosím dopsat do přiložené tabulky Váš podpis, že jste se s ním seznámili.

Akce MŠ: 18.září v MŠ POHÁDKA

22.září Vás zveme na pochod pro rodiče a děti – MŠ + KK Obce Věrovany

– 14.30  bude odcházet ze sokolovny 1.skupina dětí + bubnování

 

3.října od 16.00 –  drakiáda

25.října – divadlo v Prostějově „Medová královna“ odjezd v 8.20 od MŠ + 1. a 2.třída ZŠ

 

6.listopadu –  JABLÍČKOVÁNÍ od 16.00 v MŠ

21.11. od 8.00 fotografování na Vánoce

22.11. 9.00 v MŠ „Princezna na hrášku“

 

 1. prosince v 8.30 v MŠ „Vánoční zpívánky“, přijde i ZŠ

Vánoční setkání u stromečku v sokolské zahradě  termín upřesníme.

V lednu bude novoroční posezení  s rodiči a dětmi ve 2.týdnu 2019

 

Taneční škola Coufalovi – informace na tabuli u vchodu do MŠ – bývá většinou od 14.30 do 15.10

Angličtina – p.Ligurská nabízí pro děti – zjistíme zájem, zapište se u p.učitelky na třídě

PLAVÁNÍ na bazéně v Přerově– od 2.4. – 4.6.2019

p.Popelková – informace ze školní jídelny

Seznámení s novou p.ředitelkou Mgr.Pospíšilovou – informace ze ZŠ

HLAVNÍ PRÁZDNINY – MŠ bude uzavřena  od 29.7 – 31.8.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V MŠ VĚROVANY

Třídní schůzky v MŠ Věrovany proběhnou v úterý 11.září 2018

od 16.00 v dolní třídě MŠ u KOŤÁTEK.

Na návštěvu je pozvaná i nová p.ředitelka ze ZŠ Věrovany

Mgr.Jana Pospíšilová.

Začátek adaptace v MŠ

Začátek adaptace v MŠ

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
 • odloučení od rodičů

Jak dítěti pomoci?

 • Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.
 • Přibalte mu mazlíčka na spaní.
 • Používejte stejné rituály.

(Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud možno, ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.)

 • Rozlučte se krátce.

(Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte)

 • Buďte citliví a trpěliví.

(Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo)

 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.

(Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností – vy práci, vaše dítě školku)

 • Komunikujte s učitelkou.

(Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát)

 • Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte.

(Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky –   informace si však nevynucujte)

Adaptaci dítěte v mateřské škole usnadní:

 • seznámení s mateřskou školou před nástupem (seznámení s prostředím, s personálem, s režimem, možnost si hrát ve skupině s ostatními dětmi atd.)
 • doprovod sourozence nebo kamaráda, který již prostředí MŠ zná
 • během adaptačního období navštěvovat MŠ pravidelně (např. 2 hodiny, 4 hodiny týdně…)
 • navázání důvěry mezi dítětem a pedagogy
 • vzájemná spolupráce rodiny a MŠ, navázání důvěry mezi pedagogy a rodiči
 • vzájemná informovanost a komunikace mezi pedagogy a rodiči
 • zapojení rodičů do dění v MŠ – bližší kontakt, spolupráce – zpětný pozitivní dopad na dítě

Co byste nikdy, neměli dělat!

 • Nenechte se obměkčit – buďte důslední.

(Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém)

 • Nestrašte své dítě školkou – „počkej, ve školce ti ukážou“.
 • (Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte)
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská.

(Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.)

 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a neříkejte mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
 • Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

Co by dítě mělo umět (od 3. roku věku dítěte)

 • obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)
 • poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané nebo označené)
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • jíst ovoce a zeleninu (pokud není dítě alergik)
 • samo se najíst lžící nebo příborem
 • pít z hrnečku
 • umývat si ruce mýdlem , utírat se do ručníku, vyčistit si zuby
 • používat záchod (včas si dojít, utírat si zadeček -učitelka pomůže, pleny a nočníčky jsou nepřípustné)
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech (mělo by zvládnout střídat nohy při chůzi ze schodů)

Co by mělo dítě umět, před nástupem do mateřské školy

Chystá se váš potomek na podzim do školky?

Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?

Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte?

Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?

V běžných mateřských školách se zpravidla vyžaduje, aby dítě umělo a znalo:

 1. své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce
 2. samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 3. najíst se lžící nebo příborem, pít z hrníčku
 4. obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). S tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci.
 5. umýt si ruce, utřít si je do ručníku
 6. vysmrkat se a používat kapesník
 7. uklidit své věci, hračky a další
 8. bez problémů chodit po schodech

Další požadavky

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit).

Důležitá je i určitá kázeň, respektive to, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole.

Fajn je, když umí vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje.

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!

Červen 2018 v naší MŠ

1.června / pátek / – dopoledne oslavíme  Den dětí na zahradě MŠ

– soutěže, koupání, tanec a nanuky J

– prosím o přinesení drobného občerstvení pro děti

 

5.června /úterý / – od 8.30 na zahradě MŠ  SKÁKACÍ HRAD

 

 

Od 4. do 12.6 včetně budeme odpoledne spojovat obě třídy dole dříve  z provozních důvodů.

 

 

TÁTOVÉ ! – chcete s dětmi oslavit Den otců v pátek 15.června? 🙂

PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

                                 pro školní rok 2018/2019

 

  Ředitelka Mateřské  školy Věrovany,  okres Olomouc, příspěvkové organizace, rozhodla podle zákona č. 561/2004  Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,   v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

                                

Pro školní rok 2018/2019 byly přijaty  děti s těmito registračními čísly:

 

 Číslo:  1 /od 1.2 2019/

            2 / od 1.2. 2019/

            3 / od 1.2. 2019/

            4 / od 3.9.2018/

            5 / od 2.1.2019/

            6 / od 3.9.2018/

            7 / od 3.9.2018/

            8 / od 2.5.2019 – po dodání potvrzení od lékaře /

            9 / od 2.1.2019/

          10 / od 3.9.2018/

          11 / od 1.3.2019/

          12 / od 3.9.2018/

          13 / od 1.4.2019/

          14 / od 3.9.2018/

          15 / od 3.9.2019/

 

Prosím, stavte se v týdnu od 28.května 2018 pro „Rozhodnutí o přijetí.“

Děkuji. Konečná I., ředitelka MŠ

 

 

KVĚTEN 2018

KVĚTEN V MŠ

2.května /středa/ – FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD  – dopoledne

 

Odpoledne 12. tancování NEBUDE!!!

Přesunuto na 3.května / čtvrtek/  – 13.45 – 14.30 hodin!

 

3.května /čtvrtek/ – ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

10.00 – 11.30 dopoledne

14.30 – 15.30 odpoledne

Potřebné dokumenty je možné vyzvednout v MŠ od 17.dubna, popř.dostanete domů – děti s p.učitelkami přinesou k Vám domů při vycházce

 

9.května – 13.tancování.

9.května Vás zveme na besídku ke Dni maminek!

Besídku budou mít Medvíďata ve svém třídě od 16.00 hodin.

 

10.května Vás zveme na besídku ke Dni maminek u Koťátek také od 16.00 hodin.

 

11.května / pátek / jedem do Prostějova do divadla na pohádku „Makový mužíček“

Odjezd od MŠ v 8.20 hodin, vybíráme 60,-Kč

 

16.května pojedou vybrané děti na dopravní soutěž do MŠ v Dubě nad Moravou

 •  upřesníme na nástěnce v šatně Medvíďat

16.května / středa/ – 14.tancování

 

18.května / ZAHRADNÍ SLAVNOST S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY

– O zábavu se postará Agentura JANA, prosíme o přípravu občerstvení pro děti

– vezměte si věci k ohýnku 🙂

 

21.května /pondělí/ – ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA – TANCOVÁNÍ! V 15.45 v tělocvičně.

 

 

25.května / pátek /- ŠKOLNÍ VÝLET do Starého Města do Kovozoo a na Maják

– svačinu bereme s sebou, oběd máme zajištěn

– více informací dopíšu

 

30.května v MŠ V 9.00 hodin pohádka“Zazvonil zvonec… a je tu pohádka“

/ interaktivní pohádka paní Borošové/

Vybíráme 45,-Kč .

BŘEZEN – DUBEN 2018

27.března/ úterý/ – půjdeme hledat na vycházce

„VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“

 

28.března – Učitelé svátek slaví,

popřejme jim pevné zdraví J

 

Odpoledne 7. Tancování. DŘÍVE!! Začátek již ve 14.10 hodin!

 

 1. a 30. března – velikonoční prázdniny ZŠ

– které děti zůstanou doma, zapište předem

do sešitu, děkuji.

 

   DUBEN V MŠ

3.dubna – úterý po velikonocích!! Odjíždíme v 8.15 hodin

do Prostějova na divadlo „O beránkovi, který

spadl z nebe“ vybíráme 80,-Kč

 

4.dubna – 8.tancování

 

5.dubna –   FOCENÍ NA DEN MATEK  – dopoledne

 

5 . – 9.dubna  –  SBĚR PAPÍRU

 

6.dubna/ pátek/ – předškoláci půjdou na návštěvu do ZŠ

 

 1. – 12. – SBÍRÁNÍ KNIH NA BURZU / bedna pod schodištěm/

11.dubna – 9.tancování

 

18.dubna  – 10.tancování

 

19.dubna /čtvrtek/ –  BURZA KNIH od 16.00 v MŠ u Koťátek

 

25.dubna – 11.tancování

 

26.dubna – jdeme na návštěvu do MŠ Citov podívat se na výstavu výtvarných prací, kde jsme také přispěli svým dílem 🙂

Vycházíme ráno v 8.00 od MŠ, posvačíme v MŠ Citov, dětem dejte, prosím, do batůžku pití a vhodně je oblečně a obujte,

pěšky je to 4 km, zpět objednám Avii, na oběd budeme v MŠ

 

27.dubna /pátek / – SFÉRICKÉ KINO v MŠ  – 55,-Kč

Na 8.00 příjdou děti ze ZŠ

Od 9.00 MŠ

 

30.dubna budeme spojovat odpoledne oddělení.

 

 

V BŘEZNU ZA KAMNA VLEZEM A BUDEME SE VĚNOVAT ČTENÍ…. A nejen tomu.

Milí rodiče, chceme se zapojit do projektu:

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

POSLÁNÍ tohoto projektu:

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 MOUDRA:

Albert Einstein – teoretický fyzik

„ Fantazie je důležitější než vědění.“

 

CO ČÍST DĚTEM ANEB ZLATÉ TITULY

DOPORUČENÉ PRO DĚTI…

Věříme, že Zlaté tituly a kritéria jejich výběru vám pomohou při volbě knih pro hlasité předčítání dětem. Uvádíme jen několik titulů v každé věkové kategorii. Jsou to knihy, které jsme vybrali na základě doporučení dětí, rodičů, knihovníků a učitelů. Postupně je doplňujeme. Nechápejme proto tento přehled jako uzavřený. Najdete zde knihy, které učí děti něco dobrého, nutí je k zamyšlení, vyvolávají úsměv na jejich tváři. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své postřehy.

Zajímají nás rovněž názory dětí na jednotlivé knihy – co se jim líbí, co je naopak nezajímá.

Kategorie 0 – 4 rokyKategorie 0 – 4 roky

Michal Černík: Paci, paci, pacičky
František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek
Eduard Petiška: Martínkova čítanka, Birlibán
Zdeněk Miler: Krtek a autíčko, Jak krtek ke kalhotkám přišel
Daisy Mrázková: Můj medvěd Flóra
Melanie Watt: Chameleon Leon
Milena Lukešová (Helena Zmatlíková): Kdo chce koťátko?
Zdeněk Miler, Hana Doskočilová: Jak krtek uzdravil myšku
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce
Tereza Říčanová: Kozí knížka
Gilbert Delahaye: Příběhy o Martince
Astrid Lindgren: Lotta z Rošťácké uličky
Beata Ostrowicka: Ale já to tak chci!
Zdeněk Miler: Dětem
Zdeněk Miler, Jiří Žáček: Říkáme si s krtkem
Ivan Binar: Králík Fiala
Ester Stará: Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem
Robin Král: Ferdinande!
Jiří Dvořák: Jak zvířata spí
Stanislava Reschová: Ježkovy voči
Martina Komárková: Tarbíci a Marabu
Eva Maceková: 12 hodin s Oskarem
Petr Stančík: Jezevec Chrujda točí film
Tereza Horváthová: Rybička
Jana Šrámková: Zuza v zahradách
Daniela Krolupperová: Polární pohádka
Eva Dolejšová: Tajemství jedné knihovny: ze života knižních skřítků, 
P
avel Čech: O mráčkovi
Jana Semelková: Pohádkové vajíčko
Jitka Nováková: Dobré ráno, Evelíno, 
K
atarína Macurová: Lily a Momo

Kategorie 4 6 let

Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky, Maková panenka a motýl Emanuel
Karel Čapek: Dášeňka
Hana Doskočilová: Eliška a táta Král
Daniela Fischerová: Duhové pohádky
Pavel Šrut: Verunka a kokosový dědek
Ivona Březinová: Teta to zase plete
Jiří Kolář: Z deníku kocoura Modroočka
Václav Čtvrtek: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi
Hans Christian Andersen: Ošklivé káčátko
Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha
Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla
Vhrsti: Už se nebojím tmy
Olga Černá: Kouzelná baterka,

Martina Drijverová: Tamarín a pomeranč
Aldous Huxley: Vrány z Hruškovic
Miloš KratochvílDaniela Krolupperová: Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě
Carlo Collodi: Pinocchiova dobrodružství
Hugh Lofting: Doktor Dolittle
Milne, Alan Alexander: Medvídek Pú
Josef Lada: Mikeš
Tove Janssonová: Příběhy o skřítcích muminech
Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha
Alena Ježková: Prahou kráčí lev
Miloš Macourek: Mach a Šebestová ve škole
Jiří Kahoun: Příběhy včelích medvídků
František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek

Josef Čapek: Povídejme si děti

Nikolaj Nosov: Neználkovy příhody

Miloš Macourek: Jakub a dvě stě dědečků, 
T
ereza Vostradovská: Hravouka
J. R. R. Tolkien: Pan Blahoš
Kateřina Maďarková: Justýnka a asistenční jednorožec
Daniela Krolupperová: Atlas strašidel
Milada Rezková: Doktor racek

Petr Borkovec: O čem sní

Proč číst dětem?

„Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný.“

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

Þ uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
Þ vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
Þ podporuje psychický rozvoj dítěte;
Þ posiluje jeho sebevědomí;
Þ rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
Þ formuje čtecí a písemné návyky;
Þ učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
Þ rozvíjí představivost;
Þ zlepšuje soustředění, uklidňuje;
Þ trénuje paměť;
Þ přináší všeobecné znalosti;
Þ ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
Þ učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
Þ rozvíjí smysl pro humor;
Þ je výbornou zábavou;
Þ zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
Þ je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
Þ chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;

Þ je prevencí patologických jevů;
Þ formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
Þ je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

DALŠÍ PODROBNOSTI SE BUDOU OBJEVOVAT NA NÁSTĚNKÁCH PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA. CELOU AKCI BYCHOM PAK ZAVŘŠILI BAZAREM KNIH A SBĚREM STARÉHO PAPÍRU.

Děkujeme, že nás podpoříte!